16.10.2013 - Myslivecká stráž

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s povinností obecního úřadu obce s rozšířenou působností vést evidenci mysliveckých stráží Vás žádám o poskytnutí informace:
- kolik ustanovených mysliveckých stráží Váš obecní úřad eviduje;
- kolik bylo Vaším obecním úřadem v roce 2012 zahájeno správních řízení na základě oznámení přestupku či jiného správního deliktu mysliveckou stráží.

E. T.

Odpověď

Magistrát města Jablonec nad Nisou, jako obecní úřad s rozšířenou působností vykonává přenesenou působnost vyplývající ze zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění. Součástí výkonu státní správy myslivosti je ustanovování mysliveckých stráží v honitbách na území ORP Jablonec. Státní správa myslivosti eviduje 25 členů myslivecké stráže.

V roce 2012 nebyl oznámen mysliveckou stráží žádný přestupek nebo jiný správní delikt. Přestupky řešené v roce 2012 byly správnímu orgánu oznámeny od orgánu Policie České republiky.

Ing. Libor Preissler
Státní správa lesů, myslivosti, rybářství
Odbor stavební a životního prostředí
Magistrát města Jablonec nad Nisou
tel.: 483 357 376
email: preissler@mestojablonec.cz

Vytvořeno 29.10.2013 9:10:17 | přečteno 1564x | Petr Vitvar
load