11.10.2013 - Plochy pro volební plakáty

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vašem městě vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačního materiálu naší politické strany.

Pokud jste ve vašem městě vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu.

ČPS

Odpověď

Dobrý den,

město Jablonec nad Nisou nevyužívá možnosti dané § 16 odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a nevyhrazuje plochu pro vylepení volebních plakátů.

Bc. Pavlína Reichelová
vedoucí organizačního a personálního oddělení

Vytvořeno 11.10.2013 10:08:28 | přečteno 1077x | Petr Vitvar
load