11.02.2013 - Investiční akce v roce 2013

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt ISTAV, určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2013. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2013, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2013 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

- název projektu

- stručný popis projektu

- rozpočet projektu v mil. Kč

- plánovaný termín započetí projektu

- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

Odpověď

Vážená paní S.,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně plánovaných investičních akcí v roce 2013 Vám sdělujeme, že většina Vámi požadovaných informací je zveřejněna na internetových stránkách města

http://www.jablonec.cz/cs/mestsky-urad/rozpocet-mesta/.

Informace o investičních akcích zde najdete po schválení zastupitelstvem města 28.2.2013 a lze je na uvedené webové stránce volně stáhnout.

Případné informace k jednotlivým investičním akcím (Vámi požadovaný stručný popis projektu) poskytneme na vyžádání přímo ke konkrétním Vámi vybraným akcím. Podrobné informace k jednotlivým projektům budou k dispozici v rámci výzev a zadávacích dokumentací v okamžiku vyhlášení jednotlivých výběrových řízení na dané veřejné zakázky (projekty).

Informace k plánovaným termínům započetí projektu a k předpokládaným termínů výběrového řízení na dodavatele budou uveřejněny obvyklým způsobem – zakázky nad 100 tis. Kč bez DPH budou m.j. zveřejněny na webových stránkách města

https://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/

v okamžiku vypsání jednotlivých výběrových řízení na dané veřejné zakázky.

S pozdravem

Zuzana Bencová
pověřená vedením oddělení investiční výstavby

Vytvořeno 13.2.2013 9:23:36 | přečteno 1083x | Petr Vitvar
load