10.01.2013 - Vyhodnocování efektivnosti stavebních investic

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb. 

Otázka

Vážení,

obracím se na vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícím dotazem:

Jakým způsobem je v rámci přípravy stavebních investic hodnocena jejich efektivnost u vaší instituce? Zajímá mne, zda například používáte metody jako je:

  • Analýza minimalizace nákladů CMA (Cost Minimalisation Analysis)
  • Metoda nákladu životního cyklu budovy BLCC (Building Life Cycle Cost)
  • Analýza nákladů a přínosů CBA (Cost Benefit Analysis)
  • Analýza efektivnosti nákladů CEA (Cost Effectiveness Analysis)
  • Analýza užitečnosti nákladů CUA (Cost Utility Analysis)
  • nebo jiné druhy analýz

Současně prosím o informaci, zda v rámci přípravy investičních záměrů jsouı prováděny studie proveditelnosti (Feasibility Study) nebo jiný druh komplexních posouzení investičních akcí.

Můj dotaz směřuje především k investičním akcím hrazeným z národních zdrojů. Současně prosím o informaci, zda investiční proces máte upraven interním normativním aktem, který by provádění analýz ukládal. Pokud ano, prosím o zaslání tohoto dokumentu.

Z.D.

Odpověď

Vážený pane,

na základě Vašeho požadavku o informaci, který byl Vámi zaslán na magistrát města Jablonec nad Nisou dne  7.1.2013 sdělujeme následující:

  • efektivnost stavebních investic vyhodnocujeme pouze v případě, že se jedná o investici, na kterou budou čerpány jakékoliv dotační prostředky a kdy je to požadováno poskytovatelem dotace
  • tento postup platí i pro zpracovávání studií proveditelnosti v rámci přípravy investičních záměrů
  • žádný náš vnitřní předpis toto nevyžaduje a není žádným vnitřním předpisem upraven.

Děkuji za Vás zájem.

Zuzana Bencová
pověřená vedením
oddělení investiční výstavby

Vytvořeno 14.1.2013 14:36:13 | přečteno 1361x | Petr Vitvar
load