09.07.2013 - Územní plán obce Bedřichov

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

V návaznosti na § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji požádat o zaslání elektronické verze, případně kopie stanoviska Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor rozvoje, úřad územního plánování vydaného podle § 29 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči k návrhu územního plánu obce Bedřichov.
D. M.

Odpověď

Správní orgán památkové péče se k návrhu územního plánu obce Bedřichov vyjadřoval dne 28.03.2011 pod č.j. 36804/2011, Sp. zn. 126/2011/ÚÚP/PPP/4/Ma.

V rámci souhrnného vyjádření Magistrátu města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče se dne 24.08.2012 vyjadřoval správní orgán památkové péče k řízení o vydání územního plánu Bedřichov, o vystavení návrhu ÚP včetně dopracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Kopii vyjádření vám zasíláme v příloze.

S pozdravem

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Přílohy:

Vytvořeno 16.7.2013 14:38:07 | přečteno 2187x | Petr Vitvar
load