08.02.2013 - Investiční plány pro rok 2013

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2013 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města pro rok 2013. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2013-2015. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:

  • název projekt
  • popis projektu
  • projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
  • finanční rozpočet projektu
  • plánovaný termín započetí projektu
  • předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na 2013, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Odpověď

Vážená paní B.,

k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ohledně plánovaných investičních akcí v roce 2013 Vám sdělujeme, že většina Vámi požadovaných informací je zveřejněna na internetových stránkách města

http://www.jablonec.cz/cs/mestsky-urad/rozpocet-mesta/

Informace o investičních akcích zde najdete po schválení zastupitelstvem města 28.2.2013 a lze je na uvedené webové stránce volně stáhnout.

Případné informace k jednotlivým investičním akcím (Vámi požadovaný stručný popis projektu) poskytneme na vyžádání přímo ke konkrétním Vámi vybraným akcím. Podrobné informace k jednotlivým projektům budou k dispozici v rámci výzev a zadávacích dokumentací v okamžiku vyhlášení jednotlivých výběrových řízení na dané veřejné zakázky (projekty).

Informace k plánovaným termínům započetí projektu a k předpokládaným termínů výběrového řízení na dodavatele budou uveřejněny obvyklým způsobem – zakázky nad 100 tis. Kč bez DPH budou m.j. zveřejněny na webových stránkách města

https://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/verejne-zakazky.html

v okamžiku vypsání jednotlivých výběrových řízení na dané veřejné zakázky.

S pozdravem

Zuzana Bencová
pověřená vedením oddělení investiční výstavby

Vytvořeno 13.2.2013 9:23:29 | přečteno 1027x | Petr Vitvar
load