06.02.2013 - Vlastnictví a privatizace bytových domů

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

 1. Má město (městská část) v současné době ve vlastnictví bytové domy, kolik a jakých (počet bytů na domě atd)?
 2. Zvažuje město (městská část) prodej těchto bytů nájemníkům v období do dvou let?
 3. Jakým způsobem hodlá privatizaci provést? Najme externí účetní správcovskou realitku?
 4. Požaduji zaslat seznam aktuálnich bytových domů ve vlastnictví městské části, u nichž je zamýšlena či probíhá privatizace, pokud privatizace probíhá či bude probíhat, požaduji zaslat podmínky rovněž.

J.V.

Odpověď

Vážený pane,

na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů sdělujeme následující:

 1. Má město ( městská část ) v současné době ve vlastnictví bytové domy, kolik a jakých ( počet bytů na domě atd)?

  Oddělení správy bytových domů má v současné době ve správě 1212 bytů v 86 bytových domech. Z toho jsou 3 domy zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením (dříve DPS), kde je celkem 153 bytů.

 2. Zvažuje město ( městská část ) prodej těchto bytů nájemníkům v období do dvou let? Požaduji zaslat seznam aktuálních bytových domů ve vlastnictví městské části, u nichž je zamýšlena či probíhá privatizace.

  Statutární město Jablonec nad Nisou připravuje privatizaci 312 bytových jednotek v 8 bytových domech s tím, že objekty budou nabízeny stávajícím nájemcům bytů k prodeji formou družstva. Z předchozí vlny privatizace zbývá k doprodeji 22 bytových jednotek v 11 domech. Tyto byty jsou postupně doprodávány buď volné (po vyklizení), nebo obsazené, popř. se jedná o doprodej stávajícím nájemcům bytů.

  Seznam objektů, jejichž privatizace je připravována:

  Objekt č.o.

  č.p.

  Liberecká 23

  3507

  Liberecká 25

  3508

  Liberecká 27

  3509

  Liberecká 29

  3510

  Na Vršku 10

  3855

  Na Vršku 16

  3763

  Palackého 40

  3766

  Palackého 42

  3767

  Podhorská 16a

  378

  Podhorská 18

  2127

  Skelná 12

  1381

  Pobřežní 19

  3918

  Pobřežní 21

  3919

  Podzimní 54

  1674

  Celkem 312 bytů

  Seznam objektů, u nichž je privatizace dokončována:

  Objekt č.o.

  č.p.

  Růžová 29

  633

  U Jeslí 6

  2034

  Vrkoslavická 21

  557

  Liberecká 50

  3418

  Mládí 15

  3774

  Mozartova 23

  3599

  Na Výšině 15

  3214

  Podskalí 17

  2941

  SNP 30

  1705

  Střelecká 11

  1340

  Střelecká 9

  1356

   Celkem 22 bytů

 3. Jakým způsobem hodlá privatizaci provést?  Najme externí účetní správcovskou realitku?

  Město Jablonec nad Nisou realizuje privatizaci bytového fondu ve spolupráci s realitní kanceláří.

 4. Pokud privatizace probíhá či bude probíhat,  požaduji zaslat podmínky rovněž.

  Přílohou Vám zasíláme Metodiku prodeje bytů, kde jsou uvedeny podmínky privatizace bytového fondu ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou.
  ikona souboruMetodika prodeje bytů

V případě nejasností mě dále kontaktujte.

Ing. Libuše  Pavízová
vedoucí majetkoprávního oddělení
Magistrát statutárního města
Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 18.2.2013 16:25:40 | přečteno 1781x | Petr Vitvar
load