04.03.2013 - Prodej majetku města

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Vážená paní, vážený pane,
podle výše zmíněného zákona bych Vás chtěl požádat o tyto informace

 • datum zveřejněni
 • datum podáváni nabidek
 • cenu odhadce
 • výše jistiny nutné pro účast (byla-Ii vyžadována)
 • minimální kupní cenu
 • výslednou cenu (za kolik bylo prodáno)

A to k těmto prodejům majetku města:

Odpověď

Vážený pane T.,

podle zákona č. 106/1999 Sb. Vám posílám požadované informace k žádosti, která je uvedena jako příloha tohoto e-mailu:

Prodej objektu č.p. 1811 (Mlýnská 4) na st.p.č. 1679 včetně st.p.č. 1679 a p.p.č. 1115/7 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou (včetně příslušenství)

Zveřejnění prodeje, datum podání nabídky, výše jistiny, minimální kupní cena:

14.02.2011 bez jakýchkoli omezení

15.12.2011 termín podání nabídek do 31.1.2012, kauce 50.000,- Kč

13.02.2011 termín podání nabídek do 13.3.2012, kauce 50.000,- Kč

16.04.2012 termín podání nabídek do 22.5.2012, kauce 50.000,- Kč, minimální cena 2.500.000,- Kč

29.6.2012 termín podání nabídek do 31.10.2012, kauce 50.000,- Kč

22.11.2012 bez termínu podání nabídek, bez kauce, minimální cena 1.300.000,- Kč splatná v hotovosti, možnost využití složené kupní ceny

Znalecký posudek na předmětné nemovitosti nebyl zadán, cena byla stanovena dohodou.

Zastupitelstvu města bude dne 21. 3. 2013 předložen ke schválení návrh na prodej předmětných nemovitostí za kupní cenu ve výši 1.800.000,-Kč s tím, že 1.300.000,-Kč uhradí v hotovosti a 500.000,-Kč proinvestuje do 3 let.

Jedná se o pozemky, které jsou stále zveřejněny na úřední desce Statutárního města Jablonec n.N.

Pozemky nejsou znaleckým posudkem oceněny a nebyla tedy stanovena minimální cena za prodej. Při prodeji pozemků se žádná jistina pro účast ve výběrovém řízení nepožaduje.

1) Prodej p.p.č. 290/1 a p.p.č. 290/4 v k.ú. Rýnovice

 • zveřejněn od 12.2.2013 do odvolání
 • za účelem investiční výstavby v souladu s územním plánem

2) Prodej pozemků o výměře 1272 m2 v k.ú. Kokonín

 • jedná se o prodej st.p.č. 192, p.p.č. 766/1, 1002, 767/6 v k.ú. Kokonín
 • zveřejněny od 9.11.2012 do odvolání

3) Prodej p.p.č. 117, 88/3 v k.ú. Lukášov

 • zveřejněny od 9.11.2012 do odvolání

S pozdravem

Ing. Libuše Pavízová
Vedoucí majetkoprávního oddělení
Odbor ekonomiky
Magistrát města Jablonec nad Nisou

Vytvořeno 11.3.2013 11:26:40 | přečteno 1998x | Petr Vitvar
load