19.10.2012 - Materiály ze zastupitelstva a zápisy z Výboru pro hospodaření s majetkem města

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Zdvořile tímto žádám o poskytnutí následujících informací a zaslání následujících dokumentů.

Dne 20.10.2011 Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou vydalo usnesení č. ZM/183/2011, kterým schválilo nevyhovění žádosti o prodloužení termínu smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 292-2007-Fam/OMP a smlouvy nájemní č. 337-2006-FaM/OMP.

Žádám tímto o poskytnutí materiálu do zastupitelstva města, na základě kterého bylo vydáno uvedené usnesení zastupitelstva města.

Pokud tomuto usnesení zastupitelstva města předcházelo usnesení rady města, žádám zdvořile o zaslání tohoto usnesení, případně o sdělení, na kolikátém zasedání rady města bylo usnesení přijato a číslo tohoto usnesení.

Žádám též o zaslání Zápisu z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města, které se konalo dne 6.9.2011.

Dále bych si dovolil požádat o zaslání Zápisu z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města, které se konalo dne 4.10.2011.

Velice děkuji za poskytnuté informace a materiály.

S uctivým pozdravem

B. B.

Odpověď

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám v příloze tohoto sdělení zasílám usnesení zastupitelstva města Jablonec nad Nisou č. ZM/183/2011 ze dne 20.10.2012 včetně důvodové zprávy k dané věci a všech příloh tak, jak byly předloženy zastupitelstvu města ke schválení.

Dále Vám sděluji, že jednání zastupitelstva města dne 20.10.2011 nepředcházelo jednání rady města k této problematice.

V rámci vyřizování Vaší žádosti Vám dále sděluji, že poskytnutí zápisů výboru pro hospodaření s majetkem města ze dne 6.9.2011 a 4.10.2011 výbor projednal s tím, že Vám budou poskytnuty zápisy obou požadovaných jednání.

Ing. Libuše Pavízová
vedoucí majetkoprávního oddělení

Vytvořeno 9.11.2012 9:38:36 | přečteno 1165x | Petr Vitvar
load