11.12.2012 - Informace o kolaudacích objektů

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Na doporučeni Krajského úřadu v Liberci tímto žádám dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o informace, k jakému účelu jsou zkolaudovány níže uvedené objekty. Tyto informace chci znát jako provozovatel klubu Woko, Podzimni 21, Jablonec nad Nisou, který byl v minulosti pokutován za pořádáni hudebních produkcí v objektu Podzimni 21, Jablonec nad Nisou. V niže uvedených objektech se pravidelně pořádají hudební produkce dle mých informací bez řádných povolení a přestože nebyly k takovému účelu schváleny stavebnim úřadem.

Vzhledem k tomuto se domnívám, že dochází k rozdílnosti v rozhodováni a kontrole stavebního úřadu což je v rozporu se zákonem.

Jedná se o objekty:

 • Rýnovická 65, Jablonec nad Nisou
 • Komenského 21a, Jablonec nad Nisou
 • Palackého 61, Jablonec nad Nisou
 • Palackého 57, Jablonec nad Nisou
 • Jungmanova 5, Jablonec nad Nisou
 • Soukenná 2, Jablonec nad Nisou
 • Generála Mrázka 8, jablonec nad Nisou
 • Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou

Odpověď

Spisová značka: 2199/2012/SÚ/No
Číslo jednací: 93063/2012
Vyřizuje: Ing. Alena Nožičková
Fax: 483357353
Tel: 483357370
E-mail: nozickova@mestojablonec.cz
Vyhotoveno dne: 19.12.2012

Magistrát města Jablonce nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel Vaší žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve které požadujete sdělení, jak jsou zkolaudovány objekty Rýnovická 65, Komenského 21a, Palackého 61, Palackého 57, Jungmanova 5, Soukenná 2, Generála Mrázka 8 a Jiráskova 9, vše Jablonec nad Nisou. Z obsahu je zřejmé, že se jedná především o provozovny restaurací, barů a podobně.

K Vaši žádosti uvádíme:

 • Rýnovická 65/3760 - objekt občanského vybavení, v objektu se mímo jiné nacházejí prostory restaurace, vinárna, sál a pódiem, šatna hudebníků.
 • Komenského 21a/939 - jiná stavba, původní kolaudační rozhodnutí stavební úřad nemá k dispozici, v r. 2008 byl potvrzen způsob užívání objektu: v 1.P.P. nachází vinárna s barem, v ostatních částech objektu jsou kanceláře.
 • Palackého 61 (dnes s adresou F.Čelakovského 4) - bytový dům.
 • Palackého 61aJ4631 - objekt restaurace" Zlatý jelen".
 • Palackého 57/4050 - objekt občanské vybavenosti, kde se nacházejí prodejny, vinárna se salonkem a hernou včetně zázemí.
 • Jungmannova 81602 - dle archivních dokladů se jedná o rodinný dům, v přízemí je sál s restaurací (původní kolaudační rozhodnutí nemá stavební úřad k dispozicí), v r. 2000 byla povolena přístavba k sálu
 • Soukenná 2/615 - objekt občanského vybavení, po rekonstrukci v r. 1985 byly v objektu kolaudovány prostory restaurace, sklady, kanceláře, pivnice
 • G.Mrázka - 8/698 - objekt bydlení, v 1.N.P. provozovna restaurace, kavárna
 • Jiráskova 9/2047- stavba občanského vybavení, jsou zde kanceláře, byt, v 60. - 70. letech zde byl vybudován bar s nočním klubem (kolaudační rozhodnutí nemá stavební úřad k dispozicí).

Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí

Vytvořeno 20.12.2012 12:42:42 | přečteno 1447x | Petr Vitvar