10.10.2012 - Mzdy a odměny politiků

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:

1. Výše mzdy a odměn vyplacených za rok 2010, 2011 a 2012 ve spojitosti s funkcí starosty obce.

2. Výše mzdy a odměn vyplacených za rok 2010, 2011 a 2012 ve spojitosti s funkcí místostarosty/ů obce.

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poslat v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

Jelikož MÚ Jablonec n./Nisou má povinnost vést Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů jako veřejně přístupný, žádám o umožnění nahlížení do tohoto registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě zřízením přístupového jména a hesla. Tyto údaje žádám poslat v elektronické podobě na níže uvedenou e-mailovou adresu.

S pozdravem,

J.S.

Odpověď

Dobrý den,

k vašemu dotazu týkajícímu se výše mezd a odměn vyplacených za rok 2010, 2011 a 2012 ve spojitosti s funkcí starosty a místostarostů obce uvádíme:

- dle § 71 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích je uvolněným členům zastupitelstva obce poskytována z rozpočtových prostředků obce odměna

- odměnou je měsíční odměna a odměna při skončení funkčního období

- výši měsíční odměny stanovuje nařízení vlády č. 37/2003 (město Jablonec nad Nisou je obcí s rozšířenou působností, od 12.3.2012 je město Jablonec nad Nisou statutárním městem, počet obyvatel k 1.1.2010 =  44 192, k 1.1.2011 = 45 938, k 1.1.2012 = 46 091, v roce 2010 ukončili 2 místostarostové svou funkci a náležela jim odměna při skončení funkčního období ve výši 5 měsíčních odměn)

- výši vyplacených odměn po jednotlivých letech a funkcích ukazuje tabulka

starosta (primátor)

místostarostové (náměstci primátora)

2010

734 501 Kč

2 452 962 Kč

2011

726 287 Kč

1 901 469 Kč

2012 (k 30.9.)

634 618 Kč

1 673 634 Kč

K vaší žádosti o zřízení přístupového jména a hesla k nahlížení do registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb. sdělujeme, že v souladu s § 13, odst. 4) tohoto zákona vám přístupového jméno a heslo bude doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Toto heslo má platnost 24 hodin od prvého přihlášení.

Vytvořeno 1.11.2012 12:50:23 | přečteno 1421x | Petr Vitvar
load