06.11.2012 - Optimalizace procesů při projednávání přestupků

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.

Otázka

Sběr materiálů pro dotazníkové šetření Optimalizace procesů při projednávání přestupků s ohledem na principy dobré správy

  1. Jaký byl celkový počet přestupků ke zpracování za rok 2010, 2011- bez ohledu na věci, které nejsou ukončeny?
  2. Kolik přestupků bylo vyřízeno v blokovém řízení, kolik v příkazním?
  3. Kolik přestupků bylo odloženo?
  4. Kolik přestupků bylo zastaveno?
  5. V kolika případech bylo podáno odvolání?
  6. Kolik zaměstnanců je pověřeno zpracováním přestupkové agendy?
  7. Kolik z nich má ukončené vysokoškolské vzdělání právního zaměření?
  8. Jaký je průměrný plat pracovníka pověřeného výkonem přestupkové agendy na Vašem úřadě?
  9. Jaký je průměrný věk těchto zaměstnanců?

Odpověď

Hodnoty dle statistických celorepublikově sledovaných údajů

ad/

2010

2011

1

1716

1445

2

718/445

702/296

3

682

616

4

41

41

5

17

17

6

7

6

7

1

2

8

23000

24800

9

50

53

Mgr. Lenka Tomková
oddělení přestupků

Vytvořeno 7.11.2012 16:24:33 | přečteno 1182x | Petr Vitvar