Kancelář primátora

Seznam zpracovávaných osobních údajů. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Členové Sboru pro občanské záležitosti

 • Účel zpracování: komunikace se členy SPOZu
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové SPOZu
 • Kategorie příjemců údajů: tajemnice SPOZu
 • Doba uchování: po dobu trvání členství ve SPOZu

Vítání občánků

 • Účel zpracování: zvaní na Vítání občánků
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: nově narozené děti a jejich rodiče
 • Kategorie příjemců údajů: tajemnice SPOZu
 • Doba uchování: 1 rok

Jubilanti

 • Účel zpracování: gratulace občanům k jejich životnímu výročí
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: jubilanti v daném roce
 • Kategorie příjemců údajů: tajemnice a členové aktivu SPOZ
 • Doba uchování: 1 rok

Vyvěšování v městských skříňkách

 • Účel zpracování: komunikace s “vývěskáři”
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: “vývěskáři”
 • Kategorie příjemců údajů: tajemnice SPOZu
 • Doba uchování: po dobu trvání smlouvy s “vývěskáři”

Věcné prostředky

 • Účel zpracování: evidence osobních údajů vlastníků věcných prostředků, které lze využít pro potřeby obrany státu dle zákona č. 222/1999 Sb., zákon o zajišťování obrany České republiky.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: Krajské vojenské velitelství Liberec, statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Fyzické osoby k pracovní povinnosti nebo výpomoci

 • Účel zpracování: evidence osobních údajů fyzických osob, které lze určit za stavu ohrožení nebo válečného stavu k pracovní povinnosti nebo výpomoci dle zákona č. 222/1999 Sb., zákon o zajišťování obrany České republiky.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: Krajské vojenské velitelství Liberec, statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Fyzické osoby ke zproštění

 • Účel zpracování: evidence osobních údajů zaměstnanců, u nichž v případě mobilizace požádá statutární město o zproštění povinnosti výkonu mimořádné služby dle zákona č. 222/1999 Sb., zákon o zajišťování obrany České republiky.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: Krajské vojenské velitelství Liberec, statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Členové JSDHO

 • Účel zpracování: evidence členů jednotek Sboru dobrovolných hasičů podle dohody o výkonu funkce člena JSDHO
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Bezpečnostní rada a Krizový štáb

 • Účel zpracování: evidence členů orgánů krizového řízení SMO dle zákona č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby
 • Kategorie příjemců údajů: Krajský úřad Libereckého kraje, statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Ověřování podpisů a listin

 • Účel zpracování: agenda ověřování podpisů a listin
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o ověření podpisu nebo listiny
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: 5 let

Evidence dlužníků pohledávek ze samostatné a přenesené působnosti

 • Účel zpracování: agenda vymáhání pohledávek
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: dlužníci
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: dle skartačního řádu, 10 let

Smlouvy

 • Účel zpracování: agenda archivace uzavřených smluv
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: smluvní strana ze smluv uzavřených se statutárním městem Jablonec nad Nisou
 • Kategorie příjemců údajů: statutární město Jablonec nad Nisou
 • Doba uchování: skartační řád, 10 let od ukončení smlouvy
Vytvořeno 14.3.2017 13:38:03 | přečteno 1284x | Petr Vitvar
load