Organizační struktura

(§ 5, odstavec 1, písmeno b/ zákona 106/1999 Sb.)

Statutární město Jablonec nad Nisou si vytváří své orgány1)

Zastupitelstvo města

 • vrcholný orgán města
 • voleno je v komunálních volbách podle zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí na období 4 let
  Složení zastupitelstva
 • zastupitelstvo si vytváří své iniciativní a kontrolní orgány výbory
  Výbory zastupitelstva

Rada města

 • volena je z řad zastupitelů na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva města
  Složení rady města
 • Rada města si vytváří své poradní a iniciativní orgány komise
  Komise rady

Primátor města

 • volen je z řad zastupitelů na ustavujícím jednání zastupitelstva města

Magistrát města

 • úřad tvoří primátor, náměstci primátora, tajemník magistrátu, zaměstnanci magistrátu2)
 • v čele úřadu stojí primátor3)
 • statutárním orgánem magistrátu v pracovněprávních věcech je tajemník magistrátu4)
 • magistrát
  • člení se na odbory a oddělení
  • plní úkoly na úseku státní správy pro město Jablonec a další obce okresu
  • plní úkoly rozvoje města samostatná působnost
  • Struktura úřadu

Další informace

1) zákon čís. 128/2000 Sb. - § 15
2) 3) zákon čís. 128/2000 Sb. -§ 109
4) zákon čís. 128/2000 Sb - § 110 odst. 4, písm c)

Vytvořeno 7.3.2005 8:55:37 - aktualizováno 13.3.2012 13:27:44 | přečteno 15016x | Petr Vitvar
load