Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

statutární město Jablonec nad Nisou

2. Důvod a způsob založení

Způsob založení

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury

Seznam organizací města

4. Kontaktní spojení

Kontakty a úřední hodiny

5. Případné platby lze poukázat

  • 19-121451/0100 – příjmy: správní poplatky, místní poplatky, příjmy z prodeje nemovitostí, pronájmy pozemků, pokuty, příjmy z daní, příjmy z dividend, pronájmy z budov (bazén, školky, školy, ...)
  • 1298200287/0100 – příjmy z pronájmu a služeb za byty a nebytové nebytové prostory, DPS a ubytovny

6. IČO

00262340

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00262340

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Rozpočty a výhledy organizací

8.4 Formuláře

9. Žádosti o informace

Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy: Obecně závazné vyhláškyNařízení

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

  • Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje čj. SO/28/2021/106-inf. ze dne 25.1.2021 – výše úhrady v částce 7.000 Kč za poskytnutí informací, stanovená ve výzvě povinného subjektu – Magistrátu města Jablonec nad Nisou ze dne 30.12.2020, čj. 104496/2020 se podle § 16a odst. 7 písm. a) InfZ potvrzuje.
  • Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje čj. SO/373/2021/106-inf. ze dne 13.9.2021 – výše úhrady za poskytnutí informací, stanovená ve výzvy povinného subjektu – Magistrátu města Jablonec nad Nisou ze dne 27.7.2021 čj. 59767/2021 se podle § 16a odst. 7 písm. b) InfZ snižuje na 0 Kč.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv – dosud nebyly poskytnuty

13.2 Výhradní licence – dosud nebyly poskytnuty

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy o svobodném přístupu k informacím

Další informace

Informace o výsledcích kontrol provedených magistrátem

Ochrana oznamovatele

Osobní údaje (GDPR)

load