Bezplatná telefonní linka

Bezplatná telefonní linka Magistrátu města Jablonec nad Nisou

800 155 151

Po vytočení telefoního čísla se ozve automat, který vám nabídne čtyři volby:

1. Komunální odpad

 • Pro problémy s komunálním odpadem stiskněte číslo 1.

 • Oznámení vyřizují Severočeské komunální služby, s.r.o.

2. Zimní údržba a veřejné osvětlení

 • Pro problémy se zimní údržbou a veřejným osvětlením stiskněte číslo 2.
 • Vyřizují Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o.

3. Oprava silnic a chodníků

 • Pro opravu silnic a chodníků stiskněte číslo 3.
 • Oznámení přijímá 24 hodin denně městská policie, která ho předá oddělení správy komunikací.
 • Pro oznámení závady můžete také poslat MMS zprávu s fotografií na mobilní číslo:
  721 932 913

4. Ostatní

 • Pro předání podnětu na magistrát stiskněte číslo 4, váš hovor bude nahráván.
 • Přímý hovor s pracovníkem magistrátu v úředních hodinách, jinak záznamník.
 • Zajišťuje oddělení interního auditu a stížností (IAS).
 • Doba kontaktu je omezena na 5 minut.
 • Převzatý podnět nebo oznámení je ihned vyhodnocen a bez zbytečného odkladu předán k vyřízení funkčně příslušnému útvaru magistrátu.
 • Pokud k vyřízení přijatého oznámení není Magistrát města Jablonec nad Nisou věcně příslušný, bude toto oznámení předáno jinému orgánu (pokud je znám), nebo věc odložena.
 • Odmítne-li útvar magistrátu oznámení patřící do věcné příslušnosti magistrátu převzít, bude předáno s uvedením důvodu odmítnutí tajemníkovi.
 • Podněty a oznámení nejasného a nekonkrétního obsahu oddělení interního auditu a stížností zaeviduje a odkládá.
 • Každé jednotlivé oznámení je u oddělení IAS archivováno. Doba archivace je jeden rok.

K čemu linka slouží a neslouží

 • Linka slouží ke sběru podnětů a oznámení událostí, jejichž řešení spadá do kompetence Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
 • Linka neslouží k podávání stížností (tato problematika je upravena samostatným vnitřním předpisem schváleným radou města - příloha č. 3 organizačního řádu Směrnice pro vyřizování a evidenci stížností a petic).
 • Linka neslouží k ověřování stádia, v kterém se nachází vyřizování občanem uplatněné žádosti.
 • Linka neslouží ostatním pracovníkům magistrátu na „přesměrování pro ně neřešitelného problému“
 • Občan, který linku použije nemůže počítat se zpětnou vazbou (tj. vyrozuměním jak byl podnět vyřízen).
Vytvořeno 20.3.2007 9:06:03 - aktualizováno 30.11.2011 10:19:34 | přečteno 41541x | Petr Vitvar
load