První domy se připojí ke kanalizaci v Kokoníně už letos

, autor: Petr Vitvar

29.01.2021 - Severočeská vodárenská společnost, a. s. (SVS), spolupracuje se statutárním městem Jablonec nad Nisou na projektu Jablonec nad Nisou, Kokonín – odkanalizování na ČOV Rychnov. Město finančně přispívá na část sběrače od původně plánované čističky odpadních vod (ČOV) v Kokoníně přes Pulečný do čističky v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Součástí projektu jsou nové kanalizační stoky včetně stavby tzv. veřejných částí kanalizačních přípojek.

„V průběhu stavby se bude moci okamžitě přepojit max. 450 ekvivalentních obyvatel. Další budou muset počkat na dokončení stavby včetně kolaudace a spuštění provozu. V žádném případě se nesmí do nové splaškové kanalizační přípojky vypouštět i dešťové vody,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček a dodává: „Protože jde o velký projekt, který bude zasahovat do života Kokonínských, zřídili jsme na webu města speciální kapitolu nazvanou Kanalizace Kokonín, kde budou všechny informace s odkanalizovaním lokality související.“

V současné době už v kapitole Kanalizace Kokonín zájemci najdou harmonogram prací, celkový situační výkres a výkresy katastrálních situací. Je tu také návod, jak se vlastníci nemovitostí mohou na odkanalizování připravit včetně nezbytných kontaktů.

S pomocí se přihlásil i Osadní výbor Kokonín. Ten připravil dotazník, který by měl obyvatelům lokality účinně pomoci. „Dotazník ukáže, jakým způsobem Kokonínští likvidují či odvádí splaškové a dešťové vody z jednotlivých nemovitostí a jaký zájem by měli o napojení v rámci hromadné akce, což je způsob, jenž vyjde každého majitele nemovitosti nejlevněji,“ vysvětluje Zuzana Bencová z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu. Z dotazníků by pak mělo vyplynout, zda si majitelé nemovitostí zařídí vše kolem stavby sami, nebo zda budou chtít řešit záležitosti hromadně s pomocí osadního výboru. „Cílem je rozdělit objekty do skupin, zjistit skutečný počet nově budovaných přípojek i počet těch, které se budou přepojovat, a získat pro stavbu kontakty potřebné ke včasným informacím,“ vysvětluje Bencová a upozorňuje, že vyplněné dotazníky, ať nemovitosti spadají do I. či II. etapy, je třeba odevzdat nejpozději do 15. února OV Kokonín, a to buď elektronicky na adresu kanalizacekokonin@gmail.com nebo v papírové podobě vhodit do některé ze sběrných schránek: Kulturní dům Kokonín, Dělnická 327; Česká pošta horní Kokonín, Rychnovská 14; Zahradnictví Jelínek, dolní Kokonín, Rychnovská 4760; Jasanová 5274 nebo zaslat poštou na adresu Jasanová 5274, 468 01 Jablonec n. Nisou - Kokonín.

„Jinak se s nimi nebude hromadně počítat, tzn. přepojení nebo veřejnou část přípojky si pak bude muset řešit každý na vlastní náklady a finanční rozdíl je významný,“ připomíná Zuzana Bencová.

Připojení ke kanalizaci se týká objektů přilehlých ke komunikaci Rychnovská (dolní část z Pulečného až po kruhovou křižovatku u pošty), Letní, Kaštanová, Jasanová, části ulic Schovaná, Dubová a Kavanova. Letos se během I. etapy stavby budou mít možnost napojit nemovitosti z dolní části ulice Rychnovské po ulici Na Svahu. „K napojení budou muset mít vlastníci nemovitostí ideálně do poloviny dubna 2021 technicky vyřešené přepojení v případě, že platí stočné, nebo vydané povolení, pokud stočné neplatí,“ připomíná náměstek Roubíček a dodává, že harmonogram výstavby kanalizačních stok v jednotlivých ulicích je již zveřejněný na webových stránkách města a bude se aktualizovat dle průběhu stavby.

Informace k možným žádostem o dotaci z Programu podpory výstavby technické infrastruktury na vybudování kanalizační přípojky budou zveřejněné na webových stránkách města poté, co materiál projedná a schválí zastupitelstvo města 18. února. Příjem žádostí by pak začal 21. dubna 2021.

Další informace

Vytvořeno 29.1.2021 15:16:33 | přečteno 642x | Petr Vitvar
Štítky: kokonín
 
load