Setkání s občany 2020 - Proseč

, autor: Petr Vitvar
Radnice v Jablonci nad Nisou již několik let udržuje tradici veřejných setkání členů vedení města s občany. V roce 2020 však nemohla tato setkání kvůli pandemii koronaviru proběhnout. Občané z každé lokality však měli možnost pokládat dotazy písemně. Zde je přehled odpovědí na dotazy z lokality Proseč nad Nisou.
  1. A. K.: Chtěla bych vědět, jestli je v plánu zavedení vodovodu do Proseče? Protože problémy s vodou neustále narůstají. Vratislavický vodovod končí vedle nás u sousedů a my bychom určitě měli o vodovod zájem.

    Vyjádření OÚaHR: Zavedení vodovodu do Proseče do oblasti Nový Svět nemá město v plánu. V současné době se pracuje na vodovodním řadu v oblasti ulic Na Palouku, U Zahradnictví a ulice Jahodová.

  2. V. K.: Jaký je aktuální stav výstavby nové nebo rekonstrukce původní třídicí linky na papír a plast po požáru 8/2018 v Proseči. Jak a kde se dotřiďuje separovaný odpad (papír, plast) z jabloneckých barevných popelnic? Mluvilo se o výstavbě nové třídicí linky v místě Brandlu s výstavbou kompostárny v objektu. Pokračuje se v tom?

    Odpověď OSMH a náměstka primátora Milana Kouřila: Areál na Proseči (tj. původní hala s třídící linkou a okolní pozemky) je majetkem společnosti Severočeské komunální služby. Na místě původní haly byla vystavěna nová, ve které již ovšem neprobíhá třídění odpadů. Podle dostupných informací se v ní nachází pouze lis na tříděný odpad. Společnost SKS pak dále s tímto odpadem obchoduje. Většina tříděného odpadu z Jablonce nad Nisou se vozí na třídící linku do Liberce, případně do jiných zařízení na třídění odpadu. Vzhledem k tomu, že okamžikem výsypu nádob do svozového vozidla se odpad stává majetkem svozové společnosti, nemá město konkrétní údaje, co se s jednotlivými komoditami děje.

    Společnost SKS jako potenciální provozovatel označila areál Brandlu jako ne úplně vhodný pro vybudování centra pro nakládání s odpady, zejména z důvodu nedostatku prostoru pro otáčení kamionů, které by odpad měly odvážet. Problémem by mohla být i blízkost Nisy. Otevřená zatím zůstává myšlenka přesunutí sběrného dvora do Zeleného údolí, tzn. do prostoru u odbočky k Brandlu.

    Co se týče samotného Brandlu (majetek JE, a.s., která se z areálu nedávno odstěhovala do nového sídla společnosti), tak o osudu tohoto areálu se aktuálně intenzivně jedná a pravděpodobně bude možné v budoucnu umístit do této lokality jakoukoliv průmyslovou činnost včetně zpracování odpadů apod. To bude předmětem dalších jednání.

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Vytvořeno 7.12.2020 15:54:03 | přečteno 251x | Petr Vitvar
load