Setkání s občany 2020 - Mšeno

, autor: Jiří Jiroutek
Radnice v Jablonci nad Nisou již několik let udržuje tradici veřejných setkání členů vedení města s občany. V roce 2020 však nemohla tato setkání kvůli pandemii koronaviru proběhnout. Občané z každé lokality však měli možnost pokládat dotazy písemně. Zde je přehled odpovědí na dotazy z lokality Mšeno.
 1. L. Š.: Bylo by možné opravit vjezd/výjezd na parkovišti na Palackého ulici naproti Jablonexu? Vzhledem k intenzitě používání je nájezd více a více nesjízdný.

  Vyjádření OSK: váš podnět byl zaevidován, následně bude prověřen aktuální stav a vyhodnocen dle technických a finančních možností města, jestli bude oprava zařazena ještě do plánu oprav tohoto roku, nebo v roce následujícím.

 2. L. Š.: Bylo by možné vyřešit lépe osvětlení chodníku na náplavce souběžně s cyklostezkou mezi hlavní hrází přehrady a dělící hrází mezi 1. a 2. přehradou? Osvětlena je fakticky jen část pro cyklisty a část pro chodce je (minimálně do doby, než opadne na podzim listí) prakticky ve tmě.

  Vyjádření OSK: pro zlepšení situace s osvětlením byly provedeny prořezy odbornou firmou. V první fázi bude vyměněno na zkoušku pět svítidel, která by měla nasvítit cyklostezku i chodník. V případě, že se nové nasvětlení osvědčí, bude v roce 2021 tímto způsobem nasvětlena celá cyklostezka s chodníkem.

 3. L. Š.: Bylo by možné opravit chodník na náplavce souběžně s cyklostezkou tamtéž tak, aby po každém dešti nebyly přes celou šíři chodníku hluboké kaluže? Terén se průběžně propadá a chodník je pak obtížně schůdný (navíc potmě viz. otázka 2)

  Vyjádření OSK: oprava tohoto chodníku není plánována, váš podnět byl zaevidován a bude předmětem jednání při tvorbě plánu oprav v příštím roce.

 4. L. Š.: Bylo by možné upravit průchod z ulice S. K. Neumanna ke garážím vedle supermarketu Penny v ulici Olbrachtova? Průchod je celkem intenzivně využíván, ale je dost neschůdný...

  Vyjádření OSK: nejedná se o místní nebo účelovou komunikaci, ale o pěší stezku na pozemcích s trvalým travním porostem, o případné úpravy lze požádat na oddělení správy zeleně.

  Vyjádření OSVZ: Předpokládáme, že se jedná o prostor, který je v přiložené mapě ohraničen oranžovou čarou. Jde o relativně prudký svah, ve kterém je umístěno značné množství inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, kabely vysokého napětí. V kompetenci oddělení správy veřejné zeleně není budování nebo legalizace pěšin za takto složitých podmínek. Předpokládáme, že by musela být vyhotovena projektová dokumentace, možná stavební řízení, souhlasy správců podzemních zařízení apod. V tomto případě by muselo rozhodnout politické vedení, zda město požadavku vyhoví, a pak by to byl spíše úkol pro odbor rozvoje.
  ikona souboruLokalita Mšeno - příloha k odpovědi č. 4

 5. L. Š.: Bylo by možné opravit povrch mostku z ulice Průběžná směrem k pěší stezce do ulice Za hrází (přes vtok přívodního kanálu z Pasek)? Povrch mostku je střídavě kluzký kov a nerovný, vymletý pískový zásyp. Je obtížně schůdný natož sjízdný pro kočárky a jízdní kola.

  Vyjádření OSK: úprava povrchu tohoto mostku není plánována a letos již pravděpodobně zařazena nebude. Váš podnět byl zaevidován a bude předmětem jednání při tvorbě plánu oprav v příštím roce.

 6. J. V.: Jedná se o průchod kolem domu Mšenská 13 směrem ke Kauflandu. Po celou dobu, kdy je Kaufland provozován, tudy chodí denně s nákupem stovky lidí - vychozená cestička s vyčuhujícím 15cm dlouhým armovacím železem, kořeny atd.... Za cca 5 minut odpoledne tudy prošlo 19 lidí s dětmi... (odhad za den cca 1000 osob). Myslím, že za cca 20 let provozu Kauflandu už mohlo město tenhle detail vylepšit.

  a. Věřím, že tento můj podnět bude vzat na vědomí a dojde po letech opravdu k nápravě.

  b. Nestálo by za to, aby město nabídlo důchodcům spolupráci na tipování podobných vylepšení - eventuelně i s možností spolupráce při nápravě?

  Mapa

  Vyjádření OSVZ: na přiloženém snímku jsou viditelné tři vyšlapané zkratky, v rámci sídliště jich budou desítky. Pokud by šlo o jednoduchou úpravu terénu bez stavebního řízení, je OSVZ schopné to zajistit. Složitější případy by asi muselo řešit oddělení investiční výstavby nebo správy komunikací. V místě navrhované úpravy se mohou vyskytovat inženýrské sítě, takže není vůbec jednoduché cokoliv na sídlištích budovat (nebo vysazovat stromy).
  ikona souboruLokalita Mšeno - příloha k odpovědi č. 6

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Vytvořeno 7.12.2020 15:53:55 | přečteno 416x | Petr Vitvar
Štítky: setkání s občany , mšeno , ma21
 
load