Město si chválí spolupráci s osadními výbory

, autor: archiv MMJN
09.12.2020 - Statutární město Jablonec nad Nisou stejně jako mnoho ostatních spolupracuje s veřejností. Registruje návrhy na vylepšení života ve městě vložené do participativního rozpočtu a postupně některé z nich realizuje. Letos to byly úpravy pěšin, parku v Kokoníně nebo předzahrádek ve Mšeně. Další projekty se chystají na příští rok. Celkem město letos na projekty zaplatilo z participativního rozpočtu téměř 300 tisíc korun a z běžného rozpočtu přidalo dalších 124 tis. korun.

„Při předkládání návrhů veřejnosti do participativního rozpočtu hrají důležitou úlohu osadní výbory. Tvoří je lidé, kteří v dané lokalitě žijí a jsou schopni posoudit důležitost projektů pro celou lokalitu, ne jen pro jednotlivce. Provedou takové první třídění, aby na radnici putovaly už návrhy pro lokalitu prospěšné a realizovatelné,“ připomíná náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček, který je garantem participativního rozpočtu.

Za necelých 225 tis. korun opravilo město v květnu pěšiny ve Vrchlického sadech, na podzim se pak prováděly parkové úpravy v parku pod Kulturním domem v Kokoníně. „Práce tu probíhaly za velmi dobré spolupráce s osadním výborem. Právě ten zajistil odstranění starých jehličnatých keřů, město pak odstranění pařezů a výsadbu nového stromu. Opravili jsme spodní schodiště i podestu toho horního, která je nově vydlážděná. Náklady na tuto opravu se pohybovaly kolem 43 tisíc korun,“ říká vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpánka Gaislerová.

Dalším hotovým projektem, který vznikl na základě návrhů podaných Společenstvím vlastníků panelového domu v ulici I. Olbrachta, jsou předzahrádky před jejich domy. „Ty jsou nově zatravněné, osázené novou zelení, konkrétně keři a nízkými solitérními dřevinami. Také tady byla velmi dobrá spolupráce. Společenství vlastníků si zajistilo projektanta i návrh a uhradili část prací, protože částka 100 tis. korun z participativního rozpočtu nedostačovala. Další údržbu a péči o novou zeleň si také zajistí členové společenství,“ popisuje Gaislerová.

K návrhu OV Jablonecké Paseky a Šumava na Paseckém náměstí už bylo třeba zpracovat náročnější projekt. „V tuto chvíli je hotová studie, kterou odsouhlasil jak osadní výbor, tak město. Původní návrh OV jsme trochu rozšířili a park opravíme ve větším rozsahu, jelikož si to zaslouží,“ konstatuje vedoucí oddělení správy veřejné zeleně. K hotové studii se nyní zpracovává projektová dokumentace, která by měla být dokončená v únoru 2021.

„Pokud dokumentaci všichni odsouhlasíme, zahájíme revitalizaci na jaře. V parku by se měly odstranit stávající jehličnaté porosty, opravit cestičky, měly by vzniknout nové záhony a namísto tří informačních tabulí bude nově jedna. Na přípravě textu, který se bude týkat historie Jabloneckých Pasek, se bude podílet osadní výbor. Náklady na realizaci tohoto projektu určitě nepokryje sto tisíc korun z participativního rozpočtu,“ uvádí náměstek Roubíček.

Na jaře se začne pracovat také na květnaté louce, ta už ale není projektem z participativního rozpočtu. „Louka bude ve Mšenském parku na místě, které navrhl zdejší osadní výbor. Už máme připravený technologický postup, jehož zpracovatel bude také dodavatelem prací. Musím však upozornit občany, že vznik květnaté louky bude od nás vyžadovat trpělivost. Výsledek se nedostaví hned první rok, naopak. Budeme ji muset ošetřovat v souladu s navrženým postupem, aby rostliny měly dobré podmínky pro svůj růst. Zřejmě budeme muset prostor i ohradit plůtkem, aby na louku nevstupovali lidé nebo psi,“ připomíná Štěpánka Gaislerová.

Na městské květné louky v praxi a způsoby, jak přispět k zadržování vody v krajině se byl podívat primátor Jiří Čeřovský spolu s pracovníky magistrátu i zástupci veřejnosti v září v Jihlavě. „Setkání, při nichž si města vyměňují své zkušenosti, jsou velmi přínosná. Voda a její zadržování v krajině je v současné době velké a důležité téma,“ řekl tehdy primátor Čeřovský.

V průběhu roku se ještě na základě návrhů z participativního rozpočtu podařilo umístit dvě ze čtyř navržených laviček v okolí Lidlu v hodnotě 24 tisíc korun. „Na příští rok se připravuje pilotní projekt zastínění dvou dětských hřišť, a to po jednom na každém břehu přehrady. Jedním bude hřiště U Rákosníčka, tím druhým to s pirátskou lodí v ulici Za Hrází. Na základě zkušeností z těchto dvou hřišť se pak budou připravovat možná zastínění dalších navrhovaných,“ sděluje Jan Štol z oddělení komunikace s veřejností, který s osadními výbory úzce spolupracuje. Ten dodává, že realizovat se bude příští rok například veřejné ohniště v Rýnovicích a připravuje se rozmístění komunitních kompostérů.

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Realizované projekty z participativního rozpočtu 2020

, autor: archiv MMJN

Nová podesta u Kulturního domu Kokonín

 
, autor: archiv MMJN

Lavička v ulici Harrachovská

 
, autor: archiv MMJN

Předzahrádka v ulici I. Olbrachta

 
 
Vytvořeno 9.12.2020 9:31:31 | přečteno 665x | Petr Vitvar
Štítky: kokonín , mšeno , ma21
 
load