Dotace z Evropské unie na mamografické pracoviště

, autor: Nemocnice Jablonec nad Nisou
25.02.2014 - Začátkem roku 2012 město zažádalo o dotaci u Regionálního operačního programu Severovýchod na pořízení nového mamografu a datového úložiště pro Jabloneckou nemocnici.

Samotná akce byla realizována rovněž v roce 2012, přičemž dotace z EU byla přidělena až v září roku 2013. Koncem loňského roku bylo předloženo závěrečné vyúčtování s žádostí o platbu, v první polovině února letošního roku se uskutečnila ze strany poskytovatele dotace fyzická kontrola na místě. Celkové náklady akce činily 6,3 mil. Kč, statutární město Jablonec nad Nisou obdrží v průběhu března dotaci ve výši 4,8 mil. Kč. V rámci projektu „Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. – obnova mamografického přístroje“ byl pořízen nový digitální mamograf a rozšířeno stávajícího datové úložiště pro archivaci digitálních snímků včetně výměny elektroinstalace, vzduchotechnicky a dalších drobných stavebních úprav. Nový přístroj zlepšuje kvalitu obrazu, zkracuje vyšetřovací čas, snižuje radiační zátěž a umožňuje tak snadnější zpracování a vyhodnocení digitálních snímků.

Vytvořeno 25.2.2014 10:43:04 | přečteno 1618x | Petr Vitvar