Zastupitelé schválili další krok k převodu bytů na Horní Proseči

, autor: archiv MMJN

22.10.2021 - V dubnu tohoto roku schválili jablonečtí zastupitelé převod podílů na bytových jednotkách v domech na Horní Proseči. Nyní schválili založení třinácti společenství vlastníků (SV), ve kterých bude město zastupovat vedoucí oddělení správy bytových objektů.

Společenství vlastníků (SV) nevzniká ze zákona automaticky, povinnost jej založit vzniká v okamžiku, kdy je v domě alespoň pět jednotek čtyř různých vlastníků.

Vznik společenství vlastníků má dvě fáze, a sice založení a samotný vznik, přičemž společenství se založí schválením stanov. „V našem případě již byly stanovy součástí prohlášení vlastníků. Konkrétní stanovy 13 společenství jako zakládající právní jednání musí schválit zastupitelstvo města,“ vysvětluje důvod bodu zařazeného do jednání jabloneckých zastupitelů ekonomický náměstek Milan Kouřil a dodává: „Společenství vlastníků je možné založit i později, ale dokud nevznikne, nezapíše se do katastru nemovitostí vlastnické právo k převáděné jednotce. V praxi to znamená, že do založení společenství vlastníků jsou blokovány na katastru nemovitostí převody dalších bytových jednotek.“

„Právní oddělení pracovalo s informací, že dle dohod s Bytovým družstvem HORNÍ PROSEČ (BDHP) bylo jako jeden z členů výboru určeno v jednotlivých SV také město Jablonec. Právě s ohledem na vlastnickou strukturu bytových jednotek v jednotlivých domech (SMJN a BDHP) je naplněna kvóta povinnosti založení SV již při převodu vlastnictví na další osobu. Z tohoto důvodu bylo logické alespoň na přechodnou dobu určit jako členy výboru v zakládajících stanovách vždy tímto modelem: město, bytové družstvo a další osoba, která nabyla bytovou jednotku v příslušném domě,“ konstatuje Jiří Kučera, vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek s tím, že členství města ve společenství vlastníků je pouze dočasné.

Další informace

Vytvořeno 22.10.2021 14:30:46 | přečteno 541x | Petr Vitvar
load