Zastupitelé jednali o dotacích pro sport, kulturu a vzdělávání

, autor: Petr Vitvar

23.05.2022 - Rada i Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou projednávaly řadu dotačních programů na podporu celoroční činnosti z oblasti sportovní, kulturní nebo výchovy a vzdělávání či na pořádání jejich akcí nebo cyklu akcí. Předmětem jednání byly také víceleté a individuální dotace.

Podpora celoroční činnosti

Zastupitelé schválili na konci loňského roku tyto dotační programy pro celoroční činnost:

  • Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022
  • Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022
  • Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022
  • Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou v roce 2022.

„Rada města projednává dotace z uvedených programů do výše 50 tis. korun, zastupitelstvo pak ty vyšší,“ vysvětluje náměstek pro oblast humanitní a sociální David Mánek.

V městském rozpočtu byla na všechny dotační programy pro celoroční činnost roku 2022 alokovaná částka 5,6 mil. korun oproti loňským 5,1 mil. Kč. Letos přišlo 102 žádostí, z nichž město podpořilo 97 projektů a pět pro nesplnění podmínek zamítlo, v rezervě zůstaly 2 tis. korun. V předešlém roce podali žadatelé 63 projektů, podpořených bylo 62 a jeden město zamítlo, přičemž rozdělilo 4,9 mil. Kč a 250 tis. zůstalo v rezervě.

V oblasti výchovy a vzdělávání město podpořilo letos pět projektů a rozdělilo celých 120 tis. korun. Na celoroční činnost kulturních subjektů podpořili zastupitelé 19 projektů částkou 1,2 mi. Kč, přičemž dva projekty zamítlo. V rezervě zůstalo 260 tis. korun, které byly převedené do dotačního programu na podporu kulturních akcí nebo jejich cyklů. Tam pak mělo město k dispozici 1,1 mil. Kč, kterými podpořilo 42 projektů, tři zamítlo a 2 tisíce zůstaly v rezervě. Na celoroční činnost sportovních klubů a tělovýchovy pamatoval rozpočet částkou 3,2 mil. korun, ty zastupitelé rozdělili mezi 31 projektů.

Dotace rozložené do více let

Pro víceleté dotace pro kulturu, sport a tělovýchovu bylo v rozpočtu pro rok 2022 rezervovaných více prostředků než v roce předešlém. Na sport a tělovýchovu se objem financí oproti roku 2021 zvýšil o 798 tis. na celkových 5,5 mil. korun, na kulturu se částka zvýšila o 307 tis. korun na celkových 1,7 mil. korun.

„Celkově tak město ze svého rozpočtu na víceletých dotacích v období 2020-2023 vyplatí částku 19,5 mil. korun devíti sportovním oddílům, které jsou vlastníky sportovních areálů nebo je mají v dlouhodobém pronájmu. Navíc dva subjekty město podpoří vzhledem k jejich činnosti, údržbě a správě veřejně přístupných sportovišť,“ vysvětluje náměstek Mánek. Víceleté dotace v oblasti kultury mají přiznané čtyři subjekty a po navýšení jim město v rozmezí let 2021-2023 vyplatí celkem 4,9 mil. korun.

Individuální dotace pro hokejový klub

Zastupitelé také rozhodli přidělit dotaci individuální, a to T.J. HC Jablonec nad Nisou ve výši 300 tis. Kč na projekt JHS (Jablonec Hockey System) – koncepce pro rozvoj mládeže v T. J. HC Jablonec nad Nisou, z. s. „JHS je podle žadatele inovativním komplexním systémem rozvoje hokejového hráče od dětství po dospělost prostřednictvím specifických tréninkových metod, které poskytuje hokejový klub napříč všemi mládežnickými kategoriemi bezplatně. Konkrétně individuální dotace je určená na trenérské a manažerské služby,“ informuje David Mánek.

Vytvořeno 23.5.2022 10:20:56 | přečteno 140x | Petr Vitvar
load