Zápis do základních škol bez dětí potrvá tři dny

, autor: ZŠ 5. května

24.03.2021 - Zápis je kvůli pandemii koronaviru letos stanovený na tři dny, a to od 6. do 8. dubna. Rodiče nemohou se svými dětmi navštívit vybranou školu při dni otevřených dveří, ani nebudou chodit k zápisu se svými potomky osobně.

Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje devět základních škol a u zápisu se očekává 450 dětí. Rozhodnutí o přijetí zveřejní školy 7. května. V září 2021 usedlo do lavic jabloneckých prvních tříd na krátkou dobu 454 žáků.

Zápisy bez účasti dětí

Už loni probíhaly zápisy do základních škol bez osobní účasti dětí. A letos to nebude jinak. Rodiče budou moci přihlášku nebo žádost o odklad školní docházky podat elektronicky buď do datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem, další možností je zaslat dokumenty poštou, přičemž rozhodující je datum podání. Nebo mohou po předchozí domluvě přihlášku či žádost přinést do školy osobně. Přihlášky budou k dispozici na webových stránkách škol.

„Elektronickou přihlášku k zápisu mohou rodiče vyplnit od úterý 6. dubna od 8 hodin do čtvrtečního poledne, tedy do 8. dubna. Podat žádost o přijetí do školy nebo o odklad školní docházky je možné podat okamžitě po vyplnění, nejdéle však 8. dubna do 16 hodin,“ vysvětluje náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek s tím, že výsledek zápisů pak školy zveřejní na svých webových stránkách 7. května ve 12 hodin.

Školské obvody

Jablonec nad Nisou zřizuje devět základních škol, z nichž každá má obecně závaznou vyhláškou stanovený školský obvod. „Ten garantuje přijetí dítěte do té školy, v jejímž obvodu má trvalý pobyt,“ dodává náměstek Mánek a dodává, že školské obvody se netýkají dvou soukromých základních škol. Je však nutné na ně myslet při výběru zařízení, do kterého chtějí rodiče svého potomka zapsat. „Mohou samozřejmě zapsat dítě do školy dle svého uvážení, hrozí však riziko, že dítě nebude přijaté, v okamžiku, kdy bude kapacita první třídy naplněná, nebo poptávka převýší nabídku. Pak dostanou přednost děti s bydlištěm v garantovaném školském obvodu, popřípadě ty, jejichž sourozenec už školu navštěvuje,“ vysvětluje vedoucí oddělení školství jabloneckého magistrátu Zdeňka Květová.

Odklady povinné školní docházky

Ti rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, musí k žádostí přidat posouzení od poradenského zařízení, a to z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a odborného lékaře či klinického logopeda. „Pokud už dítě mělo podpůrná opatření v mateřské škole, musí projít novým vyšetřením pro přiznání stejných opatření i na škole základní,“ vysvětluje Lenka Lipšová z oddělení školství a dodává, že do 1. třídy musí rodiče zapsat také dítě, které má odklad udělený od loňského roku.

Přehled základních škol

„Protože letos nemohly proběhnout dny otevřených dveří, připravilo oddělení školství společně s řediteli škol informační brožuru. Na městských sociálních sítích pak zveřejňujeme také krátké medailony, v nichž ředitelé představují to nejzajímavější z jejich školy. Celý souhrn najdete pod článkem,“ připomíná David Mánek, který rodiče ujišťuje, že se s konkrétními dotazy mohou obrátit na ředitele škol nebo na oddělení školství. Pomoci mohou odborníci, např. v pedagogicko-psychologické poradně nebo mateřské školy.


Další informace

Vytvořeno 24.3.2021 13:56:29 | přečteno 1059x | Petr Vitvar
Štítky: vzdělávání
 
load