V Jablonci se zaměří na bioodpad

, autor: Jan Štol
20.10.2022 - V průběhu října odstartoval v Jablonci nad Nisou v rámci naplňování ukazatelů Místní Agendy 21 další pilotní projekt v oblasti odpadového hospodářství. Tentokrát se týká svozu bioodpadu.

Jeho cílem je nemísit bioodpad se směsným komunálním odpadem, tím snížit objem odpadu v černých nádobách a zpracovaný bioodpad dále využít.

„Do pilotního programu byly vybrány panelové domy v lokalitě Nová Pasířská a jejího blízkého okolí a ve Mšeně. Kritériem byl uzamykatelný přístřešek na odpady a prostor pro hnědé nádoby na biologicky rozložitelný odpad,“ říká Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství a doplňuje, že záměrem je, aby se k nádobám na bioodpad nedostal nikdo nepovolaný, kdo by mohl jejich obsah znečistit, případně rozházet. Čistota vytříděného bioodpadu je pro další zpracování zásadní. K jejímu dosažení by měly napomoci též speciální odpadkové koše, které ve vybraných domech zapojených do pilotního projektu, obdrží každá domácnost

Na naplnění svého záměru město spolupracuje se společností Severočeské komunální služby, které dokáží bioodpad dále zpracovávat na kvalitní kompost a substrát. „Rádi bychom zahájili prodej kompostu i substrátu občanům i firmám od ledna příštího roku,“ prozrazuje Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby.

Pro zástupce vlastníků bytů a domů zapojených do projektu, ale i další zájemce, město zorganizovalo v rámci projektu Místní Agenda 21 seminář, jehož cílem bylo seznámit přítomné nejen s informacemi z oblasti udržitelného rozvoje, které přítomným odprezentoval Viktor Třebický ze společnosti CI3 o.p.s., ale také se systémem třídění odpadu ve městě. „Podrobné informace získají zapojené domácnosti také prostřednictvím letáků doručovaných do schránek. Souhrnná informace byla též zveřejněna v říjnovém čísle Jabloneckého měsíčníku. Vyhodnocení pilotního projektu město předpokládá v horizontu půl roku až roku a na jeho základě následně zvážíme možnosti rozšíření tohoto způsobu likvidace bioodpadu na další lokality,“ uzavírá Šnytrová.

Vytvořeno 20.10.2022 10:58:00 | přečteno 349x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí , ma21
 
load