Úspěch vyjednávání s investorem: Bydlení na kraji lesa s potokem a hipostezkou

, autor: archiv MMJN

21.04.2023 - Vyjednáváním se podařilo zvýšit kvalitu obytného souboru Park Podlesí i závazek firmy Byty Jablonec investovat do úprav veřejných prostranství v okolí a infrastruktury přibližně 15 mil. Kč.

Nové bytové domy by měly vzniknout v lokalitě ohraničené ulicemi Jezdecká, Tovární a Široká. Projekt z roku 2010 prošel několika úpravami na základě připomínek města a jeho architekta. Vzniknout by tak mělo příjemné bydlení zasazené do ošetřené krajiny s upraveným korytem potoka, biotopem a hipostezkou. Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků a podmínky spolupráce.

Společnost Byty Jablonec, s.r.o., chce v Jablonci nad Nisou postavit v lokalitě ohraničené ulicemi Jezdecká, Tovární a Široká obytný soubor Park Podlesí. Ten zahrnuje sedm pětipodlažních domů, na jejichž výstavbu bylo v roce 2010 vydané územní rozhodnutí. Poté projekt dvakrát změnil investora, přičemž tím posledním je společnost Byty Jablonec. Ta na podzim 2022 požádala o možnost představit projekt novému vedení města, které pověřilo městského architekta, aby zpracoval stanovisko k dalšímu jednání o změnách už zastaralé podoby.

„Jednání byla četná, dlouhá a intenzivní, jejich výsledkem je smlouva o spolupráci na stavebním záměru Parku Podlesí. Město Jablonec se zaváže poskytnout pozemky a nezbytnou součinnost pro vydání stavebního povolení, pokud investor projekt upraví a zrealizuje veřejně prospěšné investice,“ konstatuje jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.

Na základě dohod vzešlých z jednání investor provede několik změn v projektu, který už od roku 2010 zastaral a neodpovídal současným požadavkům. Ve čtyřech domech vzniknou v přízemí místo nehezkých řad vrat garáží byty s předzahrádkami, v dalším zase prostor pro občanské vybavení, který bude převeden na město za symbolickou částku. K dalším změnám v projektu patří také zřízení zahrady s dětskými herními prvky, komunikace včetně veřejného osvětlení, chybět nesmí ani obratiště pro nákladní automobily sloužící např. ke svozu odpadu, stěhování apod. Součástí pak musí být i odpovídající počet parkovacích a kontejnerových stání.

„Na západní hraně území je navržená pěší a cyklistická stezka, mezi ulicí Jezdecká a Lesní cestou pak vznikne napojení k pohybu koní ze stájí do volné přírody,“ popisuje náměstek Chuchlík s tím, že územím s lesoparkem a další parkovou úpravou s lavičkami by se měl vinout znovu odkrytý potok, který překlenou dvě nebo tři lávky. „Plánovaný je také biotop. Tím se vrátí do krajiny voda, což posílí biodiverzitu a kvalitu života v tomto území. To vše vybuduje investor na své náklady“ doplňuje náměstek.

Část pozemků potřebných k výstavbě však stále vlastní město. „I na toto téma proběhla dlouhá jednání s developerem. Podařilo se nám dojednat smlouvu, podle níž město společnosti Byty Jablonec potřebné pozemky prodá za odhadní cenu. Do své správy pak město přebere komunikace splňující dané technické parametry včetně veřejného osvětlení, a obratiště pro nákladní automobily sloužící např. ke svozu odpadu, stěhování apod. Pěší cesty k domům zůstanou v majetku nových obyvatel,“ uzavírá jablonecký náměstek pro správu majetku města Petr Roubíček.

Vytvořeno 21.4.2023 14:25:21 | přečteno 619x | Petr Vitvar
load