Strategický plán by měli v Jablonci schvalovat do konce roku

, autor: Petr Vitvar
19.02.2021 - Jablonečtí zastupitelé schválili organizační strukturu strategického plánu a vzali na vědomí harmonogram nejen jeho zpracování, ale i zpracování akčního plánu. Grantem tvorby obou plánů určili náměstka primátora Petra Roubíčka.

Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou

  • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
  • Dotace EU:  2 294 295,56 Kč
  • Dotace ČR:   269 917,12 Kč
  • Celkové náklady: 2 699 171,25 Kč

O dotaci město požádalo v červnu 2019, realizace projektu je rozložená do let 2020-2022. Jednou z aktivit je vypracování Strategického plánu města Jablonec nad Nisou pro roky 2021-2030 a Akčního plánu města Jablonec nad Nisou na období 2022-2024. Veřejná zakázka na zpracovatele byla vyhlášená v červenci 2020, přihlásilo se do ní osm zájemců a v říjnu 2020 byla uzavřená smlouva o dílo s vítězným konsorciem společností Gatum Advisory, s.r.o., a Opus consulting, s.r.o.

Projekt je zaměřený také na zavedení a rozvoj metody udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou prostřednictvím Místní agendy 21 (MA21). „V první fázi realizace jsme podnikli kroky k zařazení města v rámci MA21 do kategorie D, což je „startovací“ úroveň, která předpokládá organizační zajištění procesu. Tu jsme absolvovali v listopadu 2020,“ říká náměstek pro rozvoj města a garant projektu Petr Roubíček.

Součástí MA21 jsou i každoroční veřejná setkání vedení města s občany v jednotlivých lokalitách, která však loni nemohla v tradiční formě proběhnout. „Občané z každé lokality měli možnost pokládat dotazy písemně a spolu s odpověďmi byly zveřejněné na městském webu. Letos se setkání odehrají v online prostoru,“ dodává Roubíček.

Na únorovém jednání zastupitelstva bylo schválené obsazení řídícího výboru pro tvorbu strategického a akčního plánu, kterému jsou podřízené čtyři pracovní skupiny:

  1. Veřejná vybavenost a služby (školství; kultura; sport; cestovní ruch; sociální oblast a zdravotnictví)

  2. Doprava, infrastruktura a majetek (doprava; infrastruktura; energetika; majetek a majetkové podíly; bydlení)

  3. Udržitelný rozvoj a životní prostředí (strategický rozvoj města; urbanismus; investice; podnikání a zaměstnanost; životní prostředí)

  4. Moderní správa města a bezpečnost (správa města, MMJ; digitalizace, inovace, IT; krizové řízení; bezpečnost; komunikace s veřejností)

Podle předloženého harmonogramu by analytická část strategického plánu měla být hotová do konce března, návrh strategického plánu by pak měl předložen na konci května. Do konce června by měl být plán vypracován do podrobností, aby mohl být schválen v říjnu tohoto roku.

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Vytvořeno 19.2.2021 12:46:03 | přečteno 363x | Petr Vitvar
Štítky: dotace , ma21
 
load