Stavba retenční nádrže se plánuje na jaro

, autor: Petr Vitvar
22.10.2021 - Jablonec nad Nisou má přidělenou dotaci na vybudování retenční nádrže, která je součástí projektu Dešťová kanalizace Jablonec n. N. CENTRUM - II. etapa ulice Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí. Celkové náklady dosahují téměř 40 mil. korun, město ze své pokladny zaplatí necelých 24 mil. korun. Práce by měly začít příští rok v dubnu.

„Retenční nádrž má odklonit srážkové vody z jednotné kanalizační sítě, část z nich dočasně zadržet v retenční nádrži a následně bezpečně odvést do Lužické Nisy. Retenční nádrž doplní sedimentační prostor pro předčištění vod a další, ve kterém bude voda pro zpětné využití,“ popisuje projekt náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

V současné době odchází srážkové vody do jednotné kanalizační sítě. Ta je proto za silných dešťů často přeplněná, v okolí Anenského náměstí se objevují záplavy a čistírna odpadních vod je nepřiměřeně zatěžovaná. „Nyní je nutné vyhlásit veřejnou zakázku, a to ještě v tomto roce, protože plánovaný termín realizace je duben – září 2022,“ dodává Roubíček.

  • Celkové náklady: 39,9 mil. Kč
  • Způsobilé výdaje (pouze retenční nádrž): 19,5 mil. Kč
  • Dotace EU ve výši 85 %: 16,5 mil. Kč
  • Spoluúčast města celkem: 23,4 mil. Kč

Žádost o dotaci z EU do 144. výzvy Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Specifický cíl 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami město předložilo loni v listopadu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydané v srpnu.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Další informace

Vytvořeno 25.10.2021 9:11:34 | přečteno 116x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí