Školy, terminál nebo park se uchází o dotace z ITI

, autor: Petr Vitvar

20.05.2022 -Jablonečtí zastupitelé schválili předložení městských záměrů do Výzev ITI Liberec-Jablonec nad Nisou. Město by rádo získalo dotace na terminál, park a modernizaci škol. Předpokládaná alokace EU pro ITI Liberec – Jablonec nad Nisou činí téměř 3 mld. korun.

Předpokládaná alokace dotací EU pro ITI Liberec – Jablonec nad Nisou je celkem: 2,8 mld. Kč z toho:

  • cca 1,326 mld. Kč z IROP 2021+ (Integrovaného regionálního operačního programu)
  • cca 1 mld. Kč z OPD (Operačního programu Doprava)
  • max. 400 mil. Kč z OPŽP (Operačního programu Životní prostředí)
  • cca 50 mil. Kč z OPZ (Operačního programu Zaměstnanost).

Jablonec nad Nisou chce do programu ITI zahrnout např. Terminál VOD, revitalizaci Tyršových sadů, modernizaci šesti základních škol a rozšíření kapacity jedné mateřské. „U projektů zařazených do ITI se klade velký důraz jak na integrovanost řešení, tak i na projektovou a stavební připravenost, neboť do poloviny roku 2025 se musí zažádat o cca 20 % alokace, což v případě ITI Liberec – Jablonec nad Nisou znamená proinvestování necelých 300 mil. Kč. Realizace a příprava projektů musí být rychlá a města musí být připravená,“ říká Petr Roubíček, náměstek primátora Jablonce nad Nisou.

Vlivem ekonomické situace či dalších okolností mohou nastávat jak v projektech, tak i v prioritách žadatelů určité změny. „Pokud žadatel odstoupí od projektu, který byl součástí ITI, může ho nahradit projekt ze zásobníku. Pokud by nebylo čím nahradit, může to ohrozit celé čerpání ITI. V tom případě by mohl být žadatel penalizován,“ upozorňuje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu.

Na konci března vyhlásilo statutární město Liberec šest výzev k předkládání projektových záměrů do programových rámců pro zařazení do ITI Liberec – Jablonec nad Nisou. Nejzazší termín pro elektronické odeslání vyplněných projektových záměrů je do 10. června 2022 do 16 hodin.

  1. E-government, digitalizace veřejné správy a kybernetická bezpečnost
  2. Veřejná prostranství a životní prostředí
  3. Kultura, památky a cestovní ruch
  4. Infrastruktura pro vzdělávání
  5. Infrastruktura sociálních služeb a sociálního bydlení
  6. Udržitelná městská mobilita

Integrovaná strategie ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou 2021+ představuje klíčový dokument pro nově vymezenou aglomeraci, skládající se z jádrových měst Liberec a Jablonec nad Nisou a okolních 45 obcí, jež vykázaly na jádra nejužší vazby. Tvořit se začala v září 2020 a hotová bude letos v srpnu. Nositelem je statutární město Liberec, jehož zastupitelé budou strategii ITI schvalovat v září 2022. Poté bude předložená ke schválení na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Další informace

Vytvořeno 20.5.2022 14:10:02 | přečteno 221x | Petr Vitvar
load