Setkání s občany 2019 - Rýnovice a Lukášov

, autor: Jana Hajná

Setkání 9. dubna 2019 již tradičně moderovala Jana Fričová, která přivítala všechny přítomné a představila vedení města a další odborníky z úřadu.

Přítomni byli primátor města Milan Kroupa, náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík, náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek, uvolněný člen rady města pro územní a strategické plánování a participaci Petr Klápště, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje Otakar Kypta, vedoucí odboru stavebního a životního prostředí Ivana Řimnáčová, pověřený vedoucí odboru technického Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy místního hospodářství Kamila Petrovická, vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka, za oddělení správy veřejné zeleně Dana Försterová, ředitel městské policie Roman Šípek, okrskář Vladimír Khol a za Policii ČR nadstrážmistr Ladislav Fišar.

Otázky a odpovědi

 1. Silnice na Staré osadě je problém několik let, je v hrozném stavu.

  Otakar Kypta: na Staré osadě byla provedena v minulosti splašková kanalizace, došlo k výměně síti a je připravena rekonstrukce komunikací. Bohužel to se týká nemalých financí. Na letošní rok nám to nevyšlo, doufám, že to projde příštím rozpočtem a rekonstrukce bude provedena v příštích letech.

  Plánuje se tam také nové veřejné osvětlení?

  Otakar Kypta: to se tam samozřejmě udělá.

  Pavel Sluka: projekt je připraven, stavební povolení vydáno, čeká se na spuštění. Budou tam nové komunikace, odvodnění, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení i úpravy zeleně v přilehlých oblastech.

  Nedaly by se tam udělat jednosměrky? Není tam omezení rychlosti, jezdí se tam rychle.

  Pavel Sluka: vyloženě jednosměrky ne, ale komunikace jsou úzké, dojde k celkovému zklidnění. Je to takto schváleno dopravní policií.

  Otakar Kypta: mohlo by se to i řešit dodatečně označením jako obytná zóna, budeme o tom uvažovat.

  Pavel Kozák: než dojde k této zásadní rekonstrukci, stav nejhorších výtluků řešíme již nyní formou oprav.

  Šlo by zde udělat rychlostní omezení, např. zpomalovací pásy nebo tu obytnou zónu?

  Petr Klápště: jednosměrka nepomůže, protože řidič se cítí ještě více bezpečněji, když proti němu nic nevyjede. Řešením je obytná zóna a zúžení vozovky na některých místech, což v projektu je, se snížením na 20 km/h. Kdybychom to chtěli udělat dřív než po rekonstrukci, policie chce výrazné označení na povrchu vozovky na začátku a na konci obytné zóny. Pokud by se nám podařilo najít na to finance a dohodnout řešení s policií, tak bychom tam tu obytnou zónu zkusili dát.

  Jakub Chuchlík: nad rámec toho, že je nyní zpracovaný projekt, se dá uvažovat o prověření provizorního řešení. Obecně musím říci, že jsme byli v tomto rozpočtu postaveni do velké míry před hotovou věc. Máme vymezeno v podstatě cca 100 mil. Kč na nové projekty. A do tohoto balíku se dostaly pouze projekty, které byly již vázány nějakou dohodou, buďto dotací nebo smlouvou s třetí stranou. Letošní rozpočet je limitovaný rozběhnutými věcmi. Věříme, že ten příští bude o něco lepší.

 2. Máme věčný problém s parkováním v ulici Na Úbočí. Hnulo se něco v této problematice?

  Petr Klápště: co se týká ulice Na Úbočí, plánujeme dvě fáze. Již nyní dopravní inženýr přemýšlí, jak překreslit čáry na silnici, aby se mohly sundat cedule, že se tam za sněhu nesmí parkovat. Nyní to nelze vzhledem k dopravním předpisům. Ponechají se přitom místa na výhybny. Chtěli bychom to stihnout do příští zimy. Příští rok chceme spustit plánovaní celkové revitalizace sídliště, kde bude prostor pro to řešit parkování z širšího pohledu, např. hledat nové plochy. První menší naplánované věci by se mohly realizovat v roce 2021.

  Dnes jsou řidiči donuceni stát v protisměru a jsou za to pokutováni, ale nemají jinou možnost, nemají se kde otočit.

  Pavel Kozák: pozvali jsme dopravního inženýra, bylo zde místní šetření, zpracovává se tato oblast včetně jak vodorovného dopravního značení, tak i svislého značení. Navrhuji, jestli se chcete u nás zastavit, sídlíme ve 4. patře v budově radnice, máme k dispozici mapu, podrobné rozkreslení. Uděláme to tak, aby se to stihlo do příští zimy.

 3. Mám celkem dva problémy, jeden je autobusová zastávka v Cihelné ulici u Jablotronu. Je utopená, plná vody.

  Pavel Kozák: tato zastávka není ve správě a vlastnictví města, nýbrž soukromé společnosti EUROAWK, nicméně se tam podíváme a podnět jim předáme.

 4. Bude se něco dělat s přechodem u této zastávky? Je tam velký provoz a je to velký problém.

  Jakub Chuchlík: odpověď není příliš uspokojivá z hlediska času. Připravujeme studii řešení celého tohoto průtahu od nové okružní křižovatky až po budoucí okružní křižovatku v Tovární ulici. Bude to brzy komunikace I. třídy a z toho vyplývá, že to bude ve správě ŘSD. Není to naše, ale my se snažíme touto studií upravit sjezdy na tuto komunikaci a zároveň řešit pěší vazby, které tam chybí. Na tom chodníku pracujeme i v tom smyslu, že tam na to nejsou zatím pozemky. Vedeme jednání, abychom je získali.

  Milan Kroupa: v Jablonci začínáme pracovat na zklidnění dopravy, na několika místech přibydou radary a jeden bude i na této rovině.

  Otakar Kypta: máme připravenou z minulosti dokumentaci k územnímu řízení, která řeší křižovatku mezi Atreou a cestou k věznici a řeší i chodníky, přechody, zastávky atd., ale nemáme bohužel majetkově dořešeny pozemky, aby se to tam mohlo vybudovat. Vyhodnocujeme, co z té studie bude použitelné. Silnice je krajská, má se předávat státu, ale zatím to státu není. Abychom mohli vyjednávat, musíme k tomu mít partnera.

  Jsou tam zastávky autobusu, ale je problém se k nim dostat. Zastávka na Liberec je pouze cedulka na veřejném osvětlení. V zimě stojíme v silnici.

  Pavel Sluka: ta záležitost skutečně trvá asi šest let, je zde třetí varianta projektové dokumentace a pořád nejsme na konci.

  Upozorňoval jsem na to již v době, kdy začínala rekonstrukce silnice.

  Otakar Kypta: je to o vlastnictví, o výkupech pozemků. Jednáme s majiteli pozemků, aby tam vznikl prostor pro vybudování chodníku. Majetkové věci se, bohužel, táhnou.

  Petr Klápště: dnes tu nemáme pana Wejnara z Jablonecké dopravní, ten aktuálně jedná s koordinátorem krajské dopravy (KORID), aby některé autobusy, které budou jezdit do Liberce, jely kus po staré silnici a zastavily na točce v Lukášově. KORID se k tomu staví vstřícně. Je to situace, než se nám podaří něco udělat s těmi chodníky.

  Ta zastávka tam byla vždycky, teď, co je nová silnice, tak tam autobus nezajíždí. Pouze jeden ranní autobus tam zajíždí, ale to je výjimka.

  Luboš Wejnar – doplnění: k uvedené problematice koordinátor krajské dopravy (KORID LK) uvádí, že na lince č. 545141 stěžejní částí frekvence cestujících tvoří lidé ze Mšena a Jabloneckých Pasek, z tohoto důvodu bylo v orgánech Libereckého kraje projednáno, aby linka č. 545141 byla vedena po přímé trase s maximálním využitím přeložky silnice č. I/14. S tímto vyjádřením statutární město Jablonec nad Nisou nesouhlasí a požaduje, aby vybrané spoje na zastávku Lukášov, Koruna zajížděly i s ohledem na zajištění bezpečnosti občanů, kteří musejí v současné době vystoupit na zastávce Lukášov, Cihelná a následně jít po velmi frekventované komunikaci zpět směrem do Lukášova. Jednání se vedou od podzimu, KORID LK hledá i alternativní řešení zajištění dopravy z Lukášova do Liberce (např. prodloužením trasy linky MHD Liberec č. 22). Další jednání k dané problematice se uskuteční u pana primátora v druhé polovině května.

  Nešlo by to řešit, jako to mají v Rychnově, že autobus zastaví na kruháku, otočí se a pokračuje dál na konečnou, tam by nastoupili lidi a autobus by se otočil, dojel 100 m zpátky a pokračoval na Liberec?

  Petr Klápště: to byl náš původní požadavek, ale KORID navrhuje jiné řešení z důvodu vazeb mezi linkami. Akceptují to, že chceme, aby tam autobusy zastavovaly.

 5. V polovině cesty, kde je hospoda U Sirotků, je zarostlý kanál. Bylo možné ho vyčistit?

  Pavel Kozák: poznamenám si to.

 6. Často chodím pěšky do Mšena a používám trasu u hasičárny podél potoka. Je to tam ve špatném stavu, u hřiště je bláto, cesta není vyspádovaná.

  Kamila Petrovická: na podzim se tam dělalo osvětlení. Z klimatických důvodů, protože se to dělalo před zimou, se to nestihlo dodělat a uvést zeleň do původního stavu. V průběhu dubna budou dodělávat všechny dokončovací práce. Stavba zatím nebyla převzata.

 7. Zeptám se na zimní údržbu. Před školou je standardně na chodníku hodně sněhu, děti chodí po silnici. Chodník směrem ke Staré osadě není nikdy vyházený, děti chodí po parkovišti nebo po silnici. Směrem ke Staré osadě podél plotu také není nikdy v zimě vyházeno.

  Pavel Kozák: o tom chodníku víme, řešili jsme to, není v plánu zimní údržby, protože je úzký. Navazuje na jedné straně přímo na vozovku a na straně druhé na soukromé pozemky. Zkoušelo se to frézovat, ale je to problematické. Ten chodník budeme muset zařadit do plánu zimní údržby, víme o tom. Dali jsme za úkol technickým službám kontaktovat pána, který ho občas uklízí z vlastní iniciativy, aby se to s ním eventuálně vyřešilo smluvním způsobem.

  Mohl by být přechod před školou v místě, kde končí hřbitov?

  Petr Klápště: na druhé straně není chodník, dopravně tam nelze udělat přechod. Iniciovali jsme v osadním výboru vytvoření architektonicko-urbanistické studie od konce zdi hřbitova až k motorestu. Minulý týden nám geodet odevzdal zaměření, tak doufáme, že v rámci studie dojdeme k nápadu, co s tím. Je tam málo místa, je to úzké, nebude snadné něco vymyslet.

  Pavel Kozák: jsou zde celoročně zpomalovací retardéry, děti mohou chodit zezadu, tam je to bezpečné, ale, bohužel, ne ty ze Staré osady.

  Petr Klápště: ještě připravujeme dokumentaci na územní rozhodnutí na komunikace mezi Starou osadou a hřbitovem, jednáme s majitelem bývalé samoobsluhy, jestli by se tam dalo projít. Pokud by se to podařilo, udělali bychom pěší cestu zadem za hřbitovem ze Staré osady na náves.

 8. Bylo by možné udělat chodník vedle frekventované silnice od penzionu Oáza k ARaymondu? Chodí tam hodně lidí. Na druhé straně místo pro chodník je, řešíme to tři roky, minulé zastupitelstvo řeklo, že jsou tam soukromé pozemky a majitelé si nepřejí chodník. Nešlo by to udělat zároveň s křižovatkou Ostrý roh, když tu bude technika?

  Otakar Kypta: vy jste to přesně řekla. Při prověřování jsme narazili na to, že tam je nedostatečný pruh městského pozemku. Komunikace je krajská a my jim nemůžeme sebrat část pro chodník. Oslovili jsme majitele pozemků, ti nám řekli, že nám neprodají ani metr. Nový chodník musí být proveden dle normy. Zkusíme znovu oslovit soukromníky, pokud se tam změnili vlastníci, je nějaká šance. Museli bychom odkoupit minimálně 1 metr. Příští rok se bude dělat křižovatka Ostrý roh, musí být do podzimu hotová, je na to dotace. Je to ale krajská záležitost, město tam bude budovat chodníky, osvětlení a zeleň. Jako souběh akcí to nejde.

  Petr Klápště: jako nouzové řešení je to, co plánujeme, že u ARaymondu se půjde za domy a za hřbitovní zdí. To je totiž pozemek města. Prověřujeme tuto možnost.

 9. Chtěl jsem poděkovat za zimní údržbu, proti Liberci je v Jablonci luxusní. Pokračuje jednání se Strnádkovými a bude vyřešeno náměstí?

  Petr Klápště: jednání jsme znovu navázali, máme varianty, které můžeme nabídnout. Pracujeme na tom a věříme, že studie bude podle nového stavu.

 10. Nepochopil jsem studii v centru města. Když zavřete Poštovní ulici, kudy povede objízdná trasa?

  Jakub Chuchlík: ta komplikace je jedna z mnoha. Do příštího měsíčníku připravujeme první informační článek, jaký bude dopad těchto jednotlivých staveb ve městě. Je to rozsáhlá a koordinačně náročná stavba, během čtyř let bude cestovat dle úseků. Máme šestnáct mapových výkresů po kvartálech, ze kterých je patrné, jak se bude stavba posouvat a kudy povedou objízdné trasy. Na začátku léta již začínáme v ulici Poštovní a dále k Anenskému náměstí. Ty mapy budou v koncentrované podobě v měsíčníku a poté i na webu města.

  Budete řešit nově zprůjezdnění křižovatky u Autobrzd? Myslím tím stoupání od kruhového objezdu ulicí Liberecká k odbočce U Nisy.

  Otakar Kypta: tam se uvažuje o tom, že směrem na Liberec by se měl udělat ještě jeden jízdní pruh. Není to naše komunikace, musíme jednat s ŘSD, určitě to nebude letos, nejdříve za dva roky.

 11. Jakým způsobem bude provedeno odhlučnění silnice I. třídy v Lukášově? Uvažujete o tom, jak to zabezpečit? Je pravda, že by tam měl být u silnice sklad sypkého materiálu? Vyměřovali to tam již na podzim. Je to naproti trafostanici u silnice.

  Otakar Kypta: ŘSD mělo v plánu převést tu silnici poměrně rychle na tzv. I/14 a původní přes Vratislavice zrušit. Zaseklo se to právě na tom hluku. Proto se musí provést nejdříve protihluková opatření, což jsou nová okna s trojskly, nebo po dohodě s vlastníky předsazené protihlukové stěny. Problémem je norma, ŘSD prozatím neví, jak to řešit. Jakmile tuto komunikaci převedou administrativně na I/14, začnou platit normy pro první třídu a ty musí být splněny. Jednáme s ŘSD, chceme slyšet alespoň horizont, kdy to bude. Vlevo pod hlavní cestou původně uvažovali, že by území obsloužili ještě jednou obslužnou komunikací, ale upustili od toho. Znamenalo by to ještě jedno rameno na stávající okružní křižovatce a souběžně ještě jednu komunikaci na levé straně směrem na Jablonec.

  O uvažované deponii nevíme.

  Při mytí komunikace mi to tam všechno nastříkali pod rošty proudem vody, mám to ucpané.

  Pavel Kozák: zavoláme na technické služby a necháme to prověřit.

 12. Vloni jsme udělali velký projekt ve škole, v parku je lípa z roku 1968. Existuje dokument o slavnostním sázení. V zimě tam byl nahrnut sníh, rododendrony jsou polámané, ještě loni tam byly lavičky, ty tam již nejsou, park je v žalostném stavu, mělo by se to upravit.

  Petr Klápště: atelier, který bude řešit celou studii, má krajináře, takže bychom jim to přidali k řešenému území, aby navrhli, co s tím udělat.

 13. Naproti je parcela s opuštěným stánkem. Nešlo by požádat majitele, aby to zvelebil?

  Ivana Řimnáčová: ten stánek se mi také nelíbí. Z vlastní iniciativy jsem to prověřovala, ale je to v soukromém vlastnictví, byl kdysi povolen a stavební úřad může zasáhnout v případě, když to někoho ohrožuje. To, že je to ošklivé, není v kompetenci stavebního úřadu.

  Milan Kroupa: možná jste si všimli, že v Jablonci v poslední době sbíráme stánky, je velký problém se jich zbavit.

 14. Uvažuje se o vybudování kanalizace v ulici Maxe Švabinského?

  Otakar Kypta: dělala se pouze směrem do Mšena, směrem dolů k mostku kanalizaci zatím nepřipravujeme, musíme pořešit nejdříve rekonstrukci mostku.

 15. Když se jde ze Staré osady ke krajské správě, dnes tam na louce připravovali cedule vstup zakázán.

  Otakar Kypta: je to pozemek Atrey, která tam bude stavět další část haly.

  Dnes jsem tam byl, jsou tam cedule vstup zakázán z toho důvodu, že tam navezli při vývozu sněhu nějaké odštěpky z plechu, což je nebezpečné pro lidi i zvířata. Oplocují to, je to jejich majetek – vysvětlení od občanů.

 16. Jak se vyasfaltovalo parkoviště, jsou tam dvě cestičky, co si lidi vyšlapali. Nedalo by se to zpevnit? Je to u domu Na úbočí 17 a kolem výměníku směrem z parkoviště.

  Petr Klápště: budeme to řešit v rámci projektu revitalizace sídliště spolu s dopravou. Janovská je složitá v tom, že některé pozemky jsme dostali od státu, jsou různě vázány, nelze je např. vyměnit atd. Až to naplánujeme, uvidíme, co se s tím dá dělat.

 17. Chtěla bych poděkovat za to, že máme na radnici člověka z praxe, takového, který ví, co to je, když chybí finance, když jsou technické problémy s budovou atd.

 18. Když budete dělat kruhák na Ostrém rohu, v jakém režimu budou jezdit autobusy?

  Otakar Kypta: bude to ve standartním režimu.

 19. Šla by opravit zatáčka kolem motorestu?

  Otakar Kypta: je to krajská komunikace, určitě ji budou opravovat.

 20. Bude se stavět nová silnice od kruhové objezdu přes prosečský kopec dolů pod Brandl?

  Otakar Kypta: pokud se bavíme o křižovatce ulic Široká a Tovární, je v plánu ŘSD vybudovat tzv. západní obchvat. Je to státní záležitost, mají již schválenou dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí. My jako město budeme muset provést změnu územního plánu, máme to v územním plánu zatím jen jako rezervu. Na křižovatce Široká a Tovární vznikne 4-5ramenná křižovatka. Z tohoto ramena povede nová komunikace nad zkušebním ústavem, v zářezu nad azylovým domem, překlene Zelené údolí, tramvajovou i vlakovou trať a povede dál až k bývalé porodnici.

Zapsala: Iveta Landová

Další informace

Vytvořeno 26.4.2019 14:15:56 | přečteno 1064x | Petr Vitvar
load