Registrovaná zařízení získají od města příspěvek na školné

, autor: Petr Vitvar

08.06.2022 - Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výzvu k registraci subjektů poskytujících péči o děti ve věku 2-5 let. Důvodem je měsíční příspěvek z rozpočtu města, o nějž registrovaná zařízení poníží rodičům školné. Uzávěrka žádostí je 11. července.

„Jablonec nad Nisou dlouhodobě podporuje rodiny s malými dětmi, které mají trvalé bydliště ve městě, a to formou příspěvku na školné ve výši 1000 korun měsíčně na jedno dítě. V dnešní nelehké době, která doléhá na rodiny s dětmi, je tato adresná podpora důležitá, protože dává matkám možnost vrátit se do pracovního procesu. Podmínkou přiznání příspěvku je, aby rodiče splnili stanovená kritéria," vysvětluje jablonecký náměstek pro oblast školství David Mánek.

Zájemci o registraci musí k žádosti přiložit povinné dokumenty vypovídající o zaměření jejich činnosti (např. živnostenské oprávnění, stanovy, zakládací nebo zřizovací listina), aktuální platný výpis z rejstříku trestů, provozní řád a aktuální ceník služeb. Formulář spolu s informacemi zájemci získají u Šárky Bachmannové (tel: 483 357 322, e-mail: ).

Pokud soukromý subjekt splní podmínky registrace, jako je působnost v Jablonci, charakter soukromé školky nebo dětské skupiny poskytující výchovně vzdělávací služby dětem od 2 do 5 let, pak s ním město uzavře smlouvu a příspěvky bude vyplácet zpětně na základě docházky dítěte.

Písemnou žádost na předepsaném formuláři spolu s přílohami je třeba zaslat na adresu: Statutární město Jablonec nad Nisou, Šárka Bachmannová, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou v obálce nadepsané Soukromé subjekty nebo osobně doručit na podatelnu magistrátu. Uzávěrka registrace je 11. července ve 12.00 hodin.)

Další informace

Výzva na registraci subjektů za účelem poskytování výchovně-vzdělávacích služeb pro děti od 2 do 5 let s příspěvkem města
Vytvořeno 8.6.2022 10:13:04 | přečteno 132x | Petr Vitvar
Štítky: vzdělávání
 
load