Provozní saldo města je nejlepší od roku 2015

, autor: archiv MMJN

20.11.2020 - Ekonomický náměstek Milan Kouřil předložil zastupitelům na listopadové jednání plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2020. Provozní saldo města za zmíněné období činí téměř 202 milionů korun, což je nejlepší výsledek za posledních šest let.

Za období 1-9/2020 dosahují celkové příjmy 810 mil. Kč a celkové výdaje odpovídají částce téměř 727 mil. Kč. Převis příjmů nad výdaji je 82,9 mil. Kč. „I přes pokles daňových příjmů jsou finance města v dobré kondici a hospodaření se daří držet na velmi dobré úrovni,“ říká náměstek Milan Kouřil.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Běžné příjmy 570 258 594 104 634 748 706 096 764 635 759 629
Běžné výdaje 445 317 458 604 467 849 512 316 590 536 558 112
Provozní saldo 124 941 135 500 166 899 193 780 174 099 201 517

Příjmy město Jablonec za III. čtvrtletí plní z plánovaných 72,1 %, výdaje za stejné období činí 57,1 %. „Česká republika se letos potýká s protiepidemickými opatřeními souvisejícími s pandemií koronaviru, což se projevilo na hlubokém poklesu globální ekonomické aktivity a potažmo na propadu daňových příjmů do rozpočtu města,“ konstatuje Kouřil s tím, že za sledované období se daňové příjmy propadly o více jak 40 mil. korun oproti stejnému období v roce předchozím. Jedná se především o propad 20,9 mil. Kč na dani z příjmů právnických osob, 12,2 mil. Kč na dani z příjmů fyzických osob placenou plátci a 5,7 mil. Kč na DPH. Daň z nemovitosti vzrostla o 315 tis. Kč. „Propad daňových příjmů kompenzoval jednorázový nenávratný příspěvek Ministerstva financí ve výši 57,2 mil. korun,“ dodává náměstek Kouřil.

Vytvořeno 20.11.2020 12:37:19 | přečteno 462x | Petr Vitvar
Štítky: rozpočet , finance