Prevence se zaměří na kyberkriminalitu

, autor: Petr Vitvar

20.01.2023 - Jablonec nad Nisou má nový Plán prevence kriminality na léta 2023-2028. V něm je akcentovaná hlavně prevence kyberkriminality. Oproti roku 2021 se k září roku 2022 počet kriminálních činů ve městě zvýšil, a to ze 750 na 1095, z čehož se např. počet násilných činů ze 104 případů v roce 2021 zvýšil do září roku 2022 na 135.

Schválený plán prevence kriminality se na základě závěrů toho předešlého zaměří především na ohrožené skupiny, jako jsou senioři, děti, mládež a národnostní menšiny. „Je třeba pozorně sledovat lokality ohrožené sociálním vyloučením, nové způsoby páchání trestné činnosti, zejména kyberkriminality, drogové a jiné závislosti, způsobující možné nežádoucí či trestné chování. Cílem je zapojit do nových způsobů prevence veřejnost, rozšiřovat a lépe využívat moderní technologie,“ vysvětluje Tomáš Svačina, manažer prevence kriminality Městské policie (MP) Jablonec nad Nisou.

Součástí prevence jsou například besedy s dětmi, mládeží i seniory. „Chtěli bychom se podílet na resocializaci pachatelů a na prevenci kriminality dětí a mládeže. V tom nám hodně pomáhají např. asistenti prevence kriminality, kteří znají prostředí i komunitu,“ tvrdí Svačina.

Asistenti prevence kriminality v Jablonci pracují od roku 2015, v rámci městského programu na ně MP získávala finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva vnitra (MV). V letech 2017-2021 monitorovali dva asistenti sociálně vyloučené lokality, kam spadaly zejména ulice Dlouhá, Horská, Revoluční, Rýnovická, Liberecká, Na Vršku, Podzimní, Pod Skalkou, Dolní a Mírové náměstí, autobusové a vlakové nádraží, zastávky tramvaje, ubytovny, městské parky a okolí přehrady. Postupně příslušná komise prevence kriminality ve městě vytipovala 26 lokalit se sociálním vyloučením, v polovině roku 2021 zůstaly ve sledování dvě z nich s různou intenzitou problémů. Jejich obyvatelé žijí v nájemních bytech, mají nevhodné hygienické i společenské návyky, hlavními problémy jsou spory o užívání veřejných prostor nebo hromadění nepořádku.

V období 2017-2021 měla kriminalita v Jablonci nad Nisou klesající tendenci, zlom přišel v roce 2022. „Počet trestných činů se snížil v době pandemie, důvodem poklesu byly zřejmě rozsáhlé restrikce. Mírně však stouply například případy krádeže vloupání a podvodů zejména v internetovém prostředí, ale i výtržnictví,“ konstatuje Tomáš Svačina.

Pachatelé jabloneckých trestných činů vycházejí ze dvou rizikových skupin - nezletilí do 14 let a recidivisté. Ke krizovým kriminálním místům patří podle analýzy centrum města, na druhém místě je sídliště Mšeno, zvláště okolí přehrady a areálu v Břízkách, a třetí oblastí na žebříčku nápadu trestné činnosti je Žižkův vrch. Daleko klidnějšími oblastmi jsou Vrkoslavice a Rýnovice.

„Jako nejohroženější skupina se jeví senioři, za vysoce ohrožené považujeme též osoby s různým postižením, fyzickým či mentálním, a příslušníky různých národnostních, etnických či náboženských menšin, i když útoky na ně jsou v Jablonci spíše nahodilé,“ uzavírá manažer prevence kriminality MP Jablonec n. N. Tomáš Svačina.

Nápad trestné činnosti

Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková
počet index Počet index počet index počet index
2017 1452 197,52 97 18,56 14 2,92 572 84,12
2018 1288 195,79 95 16,46 11 2,47 508 83,91
2019 864 194,8 75 16,9 15 3,3 371 83,6
2020 797 180,8 73 16,5 12 2,7 331 75,0
2021 750 171,56 104 23,79 12 2,74 399 90,97
09/2022 1095 249,65 135 30,77 20 4,55 687 156,63

Vývoj přestupkové činnosti

(zdroj odbor správní Magistrátu města Jablonec nad Nisou, Městská policie Jablonec nad Nisou, Policie ČR – územní odbor Jablonec nad Nisou, v době zpracování analýzy nebyly k dispozici kompletní data za rok 2022)

2017 2018 2019 2020 2021
Cekem 1540 2977 2131 2418 2375
Proti veřejnému pořádku 312 453 168 250 196
Proti občanskému soužití 463 764 803 823 750
Proti majetku 532 1371 884 720 924
Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi 106 189 242 408 383
Porušení OZV a NO 127 200 178 73 122

Další informace

ikona souboruPlán prevence kriminality 2023-2028

Vytvořeno 20.1.2023 14:41:25 | přečteno 165x | Petr Vitvar
load