Prestižní ocenění převzalo sedm jabloneckých pečovatelek

, autor: Radka Baloghová

19.05.2022 - Jubilejní 10. ročník Jablonecké pečovatelky už zná své držitelky. Z rukou primátora Jiřího Čeřovského a náměstka pro oblast humanitní Davida Mánka ocenění převzalo 18. května v restauraci hotelu Petřín sedm žen.

Ocenění Jablonecká pečovatelka je už tradiční městskou záležitostí. Společně s Diakonií ČCE a Centrem sociálních služeb město oceňuje tímto způsobem ženy i muže, kteří věnují svůj čas potřebným, už desátým rokem. Organizátoři tak vzdávají hold práci lidí v sociálních službách – pečovatelům a pečovatelkám, osobním asistentům a asistentkám.

Letos si titul odneslo sedm žen, jež ze svého středu vybraly organizace Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou, Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. a Rodina24, z.ú. Jablonecký primátor Jiří Čeřovský a náměstek pro oblast humanitní David Mánek pozvali oceněné ženy na slavnostní oběd do hotelu Petřín.

„Práce v sociálních službách je fyzicky a psychicky velmi náročná a není vždy finančně a společensky dobře ohodnocena, přesto pečovatelky a pečovatelé svoji práci vykonávají s plným nasazením a s vědomím co nejvíce ulehčit klientům, kteří nejsou ve své životní etapě zcela soběstační a potřebují pomoc druhých. Jejich práce si opravdu vážím, a upřímně za ni děkuji,“ vyjádřil vděk přítomným primátor Čeřovský.

Poprvé se ocenění Jablonecká pečovatelka předávalo v roce 2013. Tehdy se zapojily tři organizace, které tento typ služeb poskytují – Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb a Domov důchodců Jablonecké Paseky. Ohlasy byly velmi pozitivní nejen mezi pečovatelkami, ale hlavně mezi těmi, kteří jejich služby využívají, a tak se k nominacím postupně připojili i další poskytovatelé sociálních služeb, kteří společně položili základ dalším ročníkům. Ocenění se předávala vždy v červnu na Koncertě proti násilí na seniorech.

„Ne všem z oceněných dam bylo příjemné ocitnout se při převzetí cen na divadelních prknech v záři reflektorů, proto jsme nyní zvolili prostředí a formu, která jim je příjemnější. Všechny ženy ale samozřejmě obdržely pozvánku i na zmíněný Koncert proti násilí na seniorech,“ vysvětluje volbu slavnostního oběda náměstek David Mánek.

Letošní 11. ročník Koncertu proti násilí na seniorech bude 16. června od 15 hodin v Městském divadle Jablonec nad Nisou. V programu vystoupí The Beatles Revival z Kladna a Karel Kahovec, v předsálí bude opět stolek Nadace Preciosa s jejich andělskou sbírkou, tentokrát pro šestiletou Aničku z Jablonce nad Nisou. Koncert je určený i veřejnosti, vstupenky zdarma jsou k dispozici v pokladně městského divadla.

Jablonecké pečovatelky roku 2022

Lucie Pilzová, Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

Paní Lucie Pilzová patří k nejmladším členům asistentského týmu. Svým trpělivým chováním, empatickým vystupováním a klidným slovem působí u klientů vlídně a vnáší do jejich domovů pohodu. Na asistence se těší ona i její klienti. Kolegové ji hodnotí jako tichou, ale společenskou, nezkazí žádnou společnou akci. Je pečlivá, starostlivá, nekonfliktní a spolehlivá. Lucie v organizaci pracuje 3,5 roku a za tu dobu ji poznalo více než 20 klientů a klientek. Jako jedna z týmu je aktivní řidičkou, proto také dojíždí na asistence do oblastí dostupných jen autem. Ač je drobná, zmůže spoustu aktivit, které by jí mohl lecjaký kolega závidět.

Dana Pelcová, Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Paní Dana Pelcová pracuje v organizaci od května 2013. Jedná se o zkušenou pečovatelku, která přistupuje ke klientům s profesionálním, individuálním, ale lidských přístupem, a to s ohledem na jejich potřeby a přání. Je ochotná a ke klientům se chová ohleduplně, s úctou a respektem k jejich životním zkušenostem. Její empatický přístup a pochopení pro druhé je zárukou dobře odvedené práce, kterou vykonává zodpovědně a s nasazením. Její profesní zkušenosti jí umožňují správně vyhodnotit a vyřešit nenadálé situace. Paní Dana má energie na rozdávání, je kamarádská, skromná a ráda si povídá. Je pořádkumilovná, to se projevuje v práci i v péči o uživatele, kteří ji vnímají jako chápající osobu, co se ráda směje a umí jim zlepšit náladu. Paní Dana Pelcová je profesionál s velkým srdcem.

Martina Kurpitová, Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou

Za dobrou prací Diakonie Jablonec stojí kvalita pracovníků. Každý z týmu si je vědom, že se podílí na něčem hodnotném a důležitém. Paní Martina Kurpitová je velmi zkušená pečovatelka, která je oporou nejen novým kolegyním a kolegům. Je dobrou týmovou hráčkou, předává své znalosti a zkušenosti a zároveň umí pracovat i samostatně. Dobře rozpozná mimořádnou situaci a ví, jak se v ní zachovat. S okolím jedná vždy s respektem, vlídně a zdvořile. S klienty komunikuje přiměřeně k jejich věku a aktuálnímu zdravotnímu i duševnímu stavu. Paní Martina podporuje klienty v samostatnosti a nabízí jim tolik potřebnou emoční podporu. Je to „srdcařka“ s profesionálním přístupem. Paní Kurpitová je důležitým dílkem v pěkně ladícím obrazu pečovatelské Diakonie Jablonec.

Zina Vítová, Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Přímá práce s klienty, osobami s mentálním nebo kombinovaným postižením je jí vlastní, vychází ze srdce. Je ochotná, pracovitá a empatická. Nemá problém s žádným klientem ani s žádnou prací. Vede klienty i pracovnice ve své domácnosti, kterou udržuje v čistotě a vzorném pořádku. Nehledí na vlastní pohodlí, dělá, co je potřeba.

Jitka Mewaldová, Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

Paní Jitka Mewaldová je dlouholetá zkušená pracovnice, která pracuje v DOZP Erbenova, ve své domácnosti má klienty s nejvyšší mírou závislosti. Práce s postiženými je jejím životním posláním, ve kterém se zcela našla. V práci ji hodně pomáhá její klidná a přátelská povaha. Rádi ji mají nejen klienti, ale i kolegyně a kolegové. Pokud může, vždycky vyhoví, poradí, vyjde vstříc. Je ochotná, pracovitá a empatická. Nemá problém s žádným klientem ani s žádnou prací. Všichni si velmi váží jejího smyslu pro pořádek. Upravuje a zdobí prostředí v organizaci, připravuje a vymýšlí akce, které jsou „kořením“ v klientově životě.

Jaroslava Blašková, Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Paní Jaroslava přišla v roce 2014 na setkání zájemců o práci v lůžkovém hospici, který se budoval a otevření se plánovalo až na další rok. Už během tohoto setkání působila tak milým dojmem, že jí vedení organizace nabídlo práci pečovatelky v terénní odlehčovací službě. Jaroslava je nejen pracovitá a poctivá, ale především nesmírně laskavá a trpělivá, schopna se napojit na potřeby klienta a dělat vše pro to, aby své poslední dny prožil v maximálním komfortu tělesném, sociálním, duševním i duchovním. Pro hospic je pravým pokladem a dělá přesně to, co dělá hospic hospicem.

Markéta Dreslerová, Rodina24, z.ú.

Paní Markéta Dreslerová, osobní asistentka Rodiny24, je velmi pečlivá ve své práci od samého začátku působení v organizaci. Ke klientům je vždy vlídná a empatická. Respektuje individuální potřeby a přání každého z nich. Současně je podporuje v jejich samostatnosti a soběstačnosti. Umí si velmi dobře poradit v nestandardních situacích a věci řeší vždy s ohledem na lidskou důstojnost. Záleží jí na dobře odvedené práci a pro celý pracovní kolektiv je oporou. Sdílí své zkušenosti se svými kolegy, tím přispívá k lepšímu chodu celé organizace. Přináší zajímavé podněty k aktivizaci klientů a dokáže dobře rozpoznat jejich momentální rozpoložení. Vytváří tak přirozeně příjemné prostředí k žití. Je to člověk na správném místě.

Vytvořeno 19.5.2022 17:01:07 | přečteno 277x | Petr Vitvar
load