Plán rozvoje sportu deklaruje spoluúčast města na investicích klubů

22.10.2021 - Statutární město Jablonec nad Nisou prostřednictvím Plánu rozvoje sportu deklaruje spoluúčast k investicím klubů či sportovních jednot do rekonstrukcí nebo výstavby nových sportovišť, jež jsou realizované s pomocí dotací ze státního rozpočtu, maximálně však 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Zastupitelé tak na svém posledním jednání schválili hned dvě takové spoluúčasti.

„Poskytovatelé dotací ze státního rozpočtu, o které žádají kluby a tělovýchovné jednoty na rekonstrukce, modernizace nebo výstavbu, se snaží, aby předkládané projekty měly zajištěné vícezdrojové financování z dalších veřejných zdrojů. Pro tyto případy má Jablonec schválený postup spolupráce se sportovními subjekty na investicích do sportovní infrastruktury ve městě,“ vysvětluje náměstek primátora David Mánek.

Schválená byla smlouva o spolupráci s jezdeckým oddílem Nisa na rekonstrukci venkovních jezdeckých povrchů a kryté haly. Spoluúčast města na projektu za téměř 8 milionů korun by se měla rovnat 360 tis. Kč.

  • Sportovní klub: TJ JO NISA Jablonec nad Nisou
  • Předmět projektu: Rekonstrukce jezdeckého areálu TJ JO NISA Jablonec nad Nisou
  • Celkový rozpočet: 7 991 744 Kč
  • Spoluúčast města: 359 629 Kč

Jezdecký klub žádá o dotaci ve Specifické výzvě 11/2021 Regiony 2021, kterou vyhlásila Národní sportovní agentura. V kolové soutěžní výzvě mezi hodnotící kritéria náleží podpora obce včetně té finanční. Podle předloženého projektu k žádosti o dotaci jezdecký oddíl hodlá rekonstruovat jezdecké povrchy na venkovním kolbišti, krytou jezdeckou halu včetně oplocení a vnitřních omítek. Bez rekonstrukce není možné podle oddílu zajistit plynulý chod stájí a související tréninky i další aktivity dětí a mládeže. Nyní jsou zděné konstrukce neodizolované, zdivo masivně vlhne a zděné konstrukce degradují. Jízdárenský povrch tvoří směs písku a pilin bez podkladních vrstev, u stěn chybí bezpečné ohrazení.

Tělovýchovná jednota ElektroPraga (TJ ELP) žádá o dotaci ze státního rozpočtu na výstavbu multifunkční sportovní haly. Pokud ji získá, poskytne jí statutární město spoluúčast ve výši 4,8 mil. korun. „Výše spoluúčasti je stanovena na základě celkových nákladů projektu, které v době uzavření smlouvy činily 20,4 mil. korun. Tělovýchovná jednota však nyní požádala o uzavření dodatku k již uzavřené smlouvě, a to z několika důvodů,“ připomíná náměstek Mánek. Změnu v nákladech na projekt zapříčinilo zrušení výzvy Národní sportovní agentury Investice nad 10 mil. a vyhlášení nové výzvy Regiony 2021. „V souvislosti s tím musela jednota podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu znovu. A při novém podání se přepočítaly celkové náklady projektu, které se vlivem nárůstu cen ve stavebnictví zvedly z 20,4 mil. na 32 mil. korun. Proto se zvyšuje i spoluúčast města ze tří milionů na částku 4,8 mil. korun,“ doplňuje náměstek Mánek.

Vytvořeno 22.10.2021 14:32:02 | přečteno 118x | Petr Vitvar
Štítky: dotace , sport