Plán pro řešení dopravy má Jablonec schválený

, autor: Petr Vitvar
22.04.2022 - Plán SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) představuje plnohodnotný plán pro všechny módy dopravy. Jeho existence je nezbytná pro řešení udržitelné mobility v aglomeraci a rovněž je pro města s více než 40 000 obyvateli nutnou podmínkou pro čerpání dotací z EU v oblasti dopravy. Zastupitelstvo Jablonce tento další strategický dokument po měsíčním odkladu v dubnu schválilo.

Hlavní myšlenkou dokumentu je zklidňování centra, uspořádání veřejného prostoru tak, aby byl prostupný a přehledný s ohledem na pěší, cyklodopravu, veřejnou hromadnou dopravu, zajištění dostatečně kapacitní sítě hlavních ulic pro plynulou, bezpečnou a nebariérovou automobilovou dopravu s odpovídající nabídkou parkování. Důležitou součástí výstupů je dynamický dopravní model, se kterým lze pracovat při plánování dopravy, modelování uzavírek, objížděk a průjezdu městem. Součástí návrhové části je také seznam navrhovaných projektů v různých variantách. SUMP navazuje na SUMF (Sustainable Urban Mobility Framework) - Plán rozvoje veřejné dopravy a Plán rozvoje cyklodopravy Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023, které schválili liberečtí zastupitelé v únoru, jablonečtí v březnu a Ministerstvo dopravy v dubnu roku 2018. Na jeho konci pak začal Liberec i Jablonec připravovat plán pro všechny druhy dopravy.

„V září 2020 pracovní skupiny definovaly problémová místa a hrozby pro dopravu v dalších letech. Do října 2020 probíhal průzkum dopravního chování prostřednictvím online dotazníku a cyklistický průzkum na celém území. Poté se v listopadu uskutečnilo veřejné projednání k analytické části SUMP a ještě ten měsíc byl dokončený dopravní model,“ popisuje postupné kroky náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček a pokračuje: „Veřejně se projednávala také návrhová část, následovalo připomínkování odborníků a kompletace dokumentu. V květnu 2020 se začaly posuzovat vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví a v lednu 2022 vydal Krajský úřad Libereckého kraje souhlasné stanovisko k návrhu koncepce. Plán udržitelné městské mobility, po schválení i v Liberci, musí ještě projít schvalovací procedurou na Ministerstvo dopravy ČR.“

Projekt je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu Strategické dokumenty města Liberec.

Další informace

Kompletní SUMP je veřejně dostupný na: www.liberec.cz/sump/ nebo www.chytrenacestu.cz .

Veškeré informace o projektu SUMP najdete na: SUMP - Plán udržitelné mobility

Vytvořeno 22.4.2022 12:01:36 | přečteno 509x | Petr Vitvar
Štítky: doprava a komunikace
 
load