Od dubna startuje nová stavební sezóna v Jablonci

, autor: Petr Vitvar
30.03.2022 - Velké stavby, které budou komplikovat dopravu v Jablonci nad Nisou, mají plánovaný termín svého zahájení právě na začátek dubna. Tou největší bude ta v Kamenné ulici. Důležité pro průjezdnost města a změny tras městské hromadné dopravy budou ovšem i další stavby. Statutární město děkuje svým občanům za trpělivost.

Stavba kanalizace v Kamenné

V Kamenné ulici bude město pokračovat ve výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukci sítí. Práce jsou rozdělené do dvou let a náklady na městskou část přesáhnou 19 milionů Kč včetně DPH. K městskému projektu se opět připojí rekonstrukce správců šesti dalších sítí, letošní etapa potrvá do října.

„Staveniště předáme zhotoviteli na začátku dubna. Ulice Kamenná bude uzavřená v celé šíři od Dolního náměstí po křižovatku s ulicí Smetanovou,“ říká náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček s tím, že druhá etapa projektu je plánovaná na období duben-říjen 2023 a završí ji finální povrch z dlažby. „Jde opět o velmi koordinačně, časově a prostorově náročnou akci,“ dodává náměstek.

V roce 2023 bude v ulici Kamenná nová dešťová kanalizace, zrekonstruovaná komunikace včetně chodníků, nová kabeláž veřejného osvětlení i svítidla, opravené budou kanalizační přípojky z radnice a uložené rezervní chráničky pro budoucí vložení metropolitní sítě. Po rekonstrukci bude také jednotná kanalizace a vodovod (investor SVS, a.s.), plynovod (investor GasNet, s.r.o.) a silnoproudé rozvody (investor ČEZ Distribuce, a.s.), nově postavený bude teplovod (investor JE, a.s.).

Parkování nebude po dobu stavby možné v ulici Kamenné, ani na Dolním náměstí. Dopravní omezení se odrazí v provozu MHD: linky č. 101, 107, 110, 112, 115 a (školní 132) směr Mšeno pojedou z aut. nádraží na ulici 5. května – Mostecká – Podhorská – Smetanova – Hasičská (zastávka Obchodní akademie) a dále po své trase, vynechají zastávku Kamenná. Linky č. 103 a 116 směr kino Radnice a divadlo pojedou z aut. nádraží na ulici 5. května – Mostecká – Podhorská – Smetanova – Mírové náměstí (zastávka Mírové náměstí, Radnice) a dále po své trase, vynechají zastávku Kamenná.

Cyklopruhy v Palackého

V dubnu zahájí město realizaci projektu Cyklopruhy ulice Palackého – 2. část, a to od křižovatky s ulicí Riegrova k lávce před okružní křižovatkou Ostrý roh. Náklady jsou vyčíslené na 15,5 mil. Kč, přičemž dotace z EU a státní pokladny činí 5,5 mil. korun.

„V ulici Palackého se vodorovným a svislým dopravním značením vymezí cyklopruhy, stavebně se upraví šířka ulice, přechodů i tvar zálivů autobusových zastávek,“ popisuje náměstek Roubíček s tím, že rekonstrukcí projde také veřejné osvětlení, a to včetně přemístění stožárů. Vyšší bezpečnost chodců zajistí středové ostrůvky na přechodech. Tato část projektu se dokončí letos v září, ta druhá odstartuje letos v červnu. Stavba neovlivní provoz MHD, jen se kvůli úpravám zálivů budou zastávky autobusů operativně posouvat.

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Kanalizace v Průmyslové

Úplně uzavřená bude od dubna do listopadu ulice Průmyslová od Liberecké po 28. října. Stavba inženýrských sítí bude rozdělená do dvou etap, a to od Liberecké po křižovatku s ulicí Korejskou a poté od křižovatky s Korejskou po křižovatku s ulicí 28. října – stavba zahrne i samotnou křižovatku. Městský rozpočet počítá s částkou 13,6 mil. korun.

Také v ulici Průmyslová vznikne dešťová kanalizace včetně připojení UV a dešťových svodů. Rekonstruovat se bude i vodovod a splašková kanalizace, ulice získá nové veřejné osvětlení. Vše završí finální povrchy. „O postupu stavby bude včas informovat dopravní značení, prosíme však řidiče, aby jej pozorně sledovali,“ připomíná Miroslav Kopecký z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu.

Lesní bude širší, přibude chodník a dešťovka

Od dubna do října se bude pracovat v ulici Lesní. Rekonstrukce za 12,7 mil. korun se týká části od železničního přejezdu po křižovatku s ulicemi Lesní stezka a Liliová.

Ulice Lesní se až po křižovatku s ulicí Zelenou rekonstrukcí rozšíří na šest metrů, vzniknou parkovací zálivy, jednostranný chodník a dvě zastávky MHD. Rekonstrukce pamatuje i na stavbu dešťové kanalizace, do níž se napojí všechny dešťové svody ze zdejších objektů. Objízdná trasa pro linku č. 117 MHD povede obousměrně ulicemi Lesní – Raisova – Táboritská – Lesní stezka – Liliová a dále po dosavadní trase.

Nový povrch ulice K. Čapka

V dubnu odstartuje také rekonstrukce komunikace v ulici Karla Čapka za 5,5 mil. korun, potrvá do srpna a završí tak rekonstrukci inženýrských sítí – kanalizace, vodovodu a plynu. V rámci stavby přibude také chodník a rekonstrukcí projde veřejné osvětlení. „Sníží se povrch komunikace a díky tomu nebude stékat voda z ulice do přilehlých zahrad,“ připomíná Petr Roubíček.

Pokračování kokonínské kanalizace

Na celý duben se uzavře část ulice Na Svahu v Kokoníně, a to od křižovatky s ulicí Rychnovská po ulici Jasanová. Důvodem je pokračování projektu Kanalizace Kokonín, jejímž investorem je společnost SVS, a. s. MHD se uzavírka nedotkne, objízdná trasa bude vedená ulicí Rychnovská.

Úplně se uzavře část Prosečské

V dubnu bude stavět také Ředitelství silnic a dálnic ČR, proto se uzavře v Proseči nad Nisou část ulice Prosečská od křižovatky s ulicí Na Palouku po čp. 199. Cílem projektu za 3,6 mil. korun je oprava kanalizace s novým vyústěním do vodoteče a dvanáct nových vodovodních přípojek k domům, které mají dle laboratorních testů zasolené studny po zimní údržbě. Uzavírka potrvá do konce června a objízdná trasa je vedená ulicemi Liberecká, Tovární, Ladova, Belgická, Čs. armády v Jablonci nad Nisou a na silnici I/14H. 

Vytvořeno 30.3.2022 8:40:50 | přečteno 734x | Petr Vitvar
load