Od dubna se budou stavět cyklopruhy

, autor: Petr Vitvar
17.12.2021 - Jablonec nad Nisou plánuje v příštím roce realizaci cyklopruhů v ulici Palackého. Projekt je rozdělený do dvou částí, Podle předpokladu by měly obě části vyjít na 40 mil. korun, celková přiznaná dotace z EU a státního rozpočtu je 16 mil. korun.

První část by se měla realizovat v období červen-říjen 2022 a týkat se bude stavebních úprav ulice Palackého od Horního náměstí po zrekonstruovanou světelnou křižovatku s ulicí U Přehrady. „V projektu je rekonstrukce chodníků včetně veřejného osvětlení, úprava 14 přechodů také z hlediska sluchově, zrakově či pohybově postižených osob a obnova obrusné vrstvy komunikace včetně vodorovného dopravního značení,“ popisuje projekt náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Také druhá část se bude týkat cyklostezek. „Její realizace je plánovaná na období duben–srpen 2022, upravovat se bude ulice Palackého od zrekonstruované světelné křižovatky s ulicí Riegrova po přejezd přes Bílou Nisu v Rýnovicích. Součástí projektu jsou úpravy křižovatek kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů, úpravy zálivů autobusových zastávek, rekonstrukce veřejného osvětlení včetně přemístění stožárů, přechody pro chodce včetně ostrůvků a stavba nové lávky pro pěší i cyklisty. Celý úsek bude proznačený vodorovným dopravním značením pro cyklisty,“ pokračuje Roubíček.

Projekt je spoulufinancován z EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a je v souladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Vytvořeno 17.12.2021 13:04:49 | přečteno 362x | Petr Vitvar
Štítky: dotace , doprava a komunikace
 
load