Objem financí městských dotačních programů se pro rok 2021 zvýšil

18.12.2020 - Zastupitelé projednali dotační programy na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou pro rok 2021. Celkem je v nich letos alokováno přes 6 milionů korun.

„U jednotlivých dotačních programů došlo k navýšení finančního objemu a přesunu finančních prostředků mezi nimi,“ říká náměstek pro oblast humanitní David Mánek.

Sport a tělovýchova

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy z rozpočtu statutárního města se ze 2,2 mil. korun roku 2020 zvýšil na částku 3,2 mil. korun. „Komise pro sport a tělovýchovu doporučila nevyhlašovat dotační program na podporu sportovních akcí, zahrnout jejich pořádání do programu na podporu celoroční činnosti a o část finančních prostředků navýšit objem tohoto programu. Vzhledem k nízkému počtu žadatelů jsme návrh komise přijali, stejně jako návrh ponechat v rozpočtu odboru humanitního rezervu Covid-19 ve výši 300 tis. Kč k možné podpoře sportovních akcí,“ komentuje dotační program pro sport a tělovýchovu Mánek.

Kultura

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury se z letošního milionu zvýšil pro rok 2021 na částku 1,8 mil. korun. Dotační program na podporu kulturních akcí nebo jejich cyklů byl v roce 2020 zrušený bez náhrady, pro rok 2021 se počítá se 700 tis. korunami.

Výchova a vzdělávání

Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání se z částky 200 tisíc rozdělené v roce 2020 pro rok 2021 zvýšil o 20 tis. korun.

Oblast sociální

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví z rozpočtu města bude mít v roce 2021 k dispozici stejnou částku jako v roce 2020, tedy sto tisíc korun.

Požádat je možné do 10. února

Žádosti o dotace z jednotlivých oblastí se podávají na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na webu města. „Originál podepsaný statutárním zástupcem musí být podán v období od 18. ledna do 10. února 2021 do 17.00 hodin osobně na informačního středisku magistrátu nebo jej lze poslat poštou v obálce viditelně označené názvem dotačního programu. Možná je také elektronická forma prostřednictvím datové schránky či e-mailem vždy se zaručeným elektronickým podpisem,“ popisuje postup, jak o dotaci požádat, Jiří Kubsch z oddělení kultury a sportu.

Dotační programy

Vytvořeno 18.12.2020 15:24:14 | přečteno 363x | Petr Vitvar
load