Nové dotační programy pro sport, kulturu, vzdělání a sociální péči

, autor: Václav Novotný

20.01.2023 - Každý rok jablonečtí zastupitelé projednávají a schvalují zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů a dotační programy na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury a sportu z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou. Stejně je tomu i pro rok 2023. Na dotační programy je v rozpočtu alokováno podobně jako v roce 2022 téměř 6 milionů korun.

Nové znění zásad je v aktualizované podobě na webu města. Na stejném místě jsou zveřejněné i jednotlivé dotační programy, které obsahují informace pro žadatele a formuláře žádosti ke stažení.

„Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v městském rozpočtu v dotačních programech na podporu všech uvedených oblastí je identický jako v roce 2022, tedy 5 719 tis. korun, přičemž maximální výše příspěvku může činit 80 % způsobilých nákladů. Žádosti do všech dotačních programů se přijímají shodně od 20. února do 15. března do 17 hodin a podpořené akce se musí zrealizovat v průběhu tohoto roku,“ informuje náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová.

Dotační program na podporu akcí/cyklu akcí v oblasti kultury

je určený na běžné výdaje souvisejících s akcí nebo jejich cyklem, finanční prostředky se neposkytují na organizaci postupových přehlídek. Objem podpory činí 825 tis. korun, minimální výše je 10 tis. korun, max 50 tis. Kč.

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti kultury

je určený na financování běžných výdajů souvisejících s celoroční činností v oblasti kultury, ne na výdaje související s organizací postupových přehlídek. Smyslem dotačního programu je podpora provozu a rozvoje kulturních aktivit hudebních, tanečních, pěveckých, divadelních, regionálních kulturních tradic, folklóru, zájmové kulturně-vzdělávací činnosti apod. Z programu nelze podpořit jednorázové akce - koncert, festival, představení, výstava, semináře apod. Alokace činí 1,46 mil. Kč, maximální výše dotace je 80 % způsobilých nákladů.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví

lze čerpat na financování běžných výdajů na preventivní, edukační a podpůrnou činnost i na služby k podpoře zdraví, ale i na podporu neregistrovaného dobrovolnictví v sociální péči a zdravotnictví. Zde je alokovaných 100 tis. korun, přičemž minimální příspěvek je 1000 Kč a maximální 80 % způsobilých nákladů.

Dotační program na podporu celoroční činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy

Jedná se především o finanční podporu na materiální a sportovní vybavení oddílů, na dopravu a cestovné na utkání, závody, soustředění a soutěže, na pronájmy sportovišť a sportovních zařízení, na energie a provozní náklady vlastního sportoviště a sportovní zařízení, ale i náklady na trenéry, rozhodčí a organizaci akcí. Rozdělovat se bude částka ve výši 3,214 mil. Kč, max. výše dotace je 80 % ze způsobilých nákladů, nejvíce je možné žádat o 300 tis. Kč.

Dotační program na podporu aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání

má v městském rozpočtu vyčleněných 120 tis. Kč, minimální částka je 10 tis. Kč, maximální 80 % způsobilých nákladů, nejvíce však 30 tis. Kč.

Vytvořeno 20.1.2023 14:50:24 | přečteno 175x | Petr Vitvar
load