Neohlášené popelnice v červnu město odveze

, autor: Petr Vitvar

18.05.2022 - Poslední možnost mají ti Jablonečané, kteří se ještě nezaregistrovali k místnímu poplatku za komunální odpad a neobjednali si adekvátní odpadní nádobu. Pokud tak neučiní do konce května, o svou dosavadní popelnici, objednanou na základě smlouvy z předchozích let, od 1. června přijdou.

K registraci poplatku se občané Jablonce nad Nisou mohli hlásit už od září loňského roku. Konečný termín měl být v polovině ledna. „I pak jsme ještě byli benevolentní a lhůtu k registraci jsme prodloužili do konce dubna. Přesto jsou stále ještě tací, kteří svou povinnost danou obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za komunální odpad nesplnili a využívají popelnici, aniž by se ohlásili k poplatku. Definitivně poslední možnost toto napravit mají do konce května,“ konstatuje jablonecká vedoucí odboru ekonomiky Kateřina Tuláčková s tím, že od 1. června pracovníci svozové společnosti odvezou všechny neregistrované nádoby. Dosud se ke své povinnosti nepřihlásilo 580 poplatníků.

Neregistrované hříšníky budou od 1. června orgány města přísně sledovat, jednak mohou dostat pokutu dle daňového řádu za nesplnění ohlašovací povinnosti, jednak budou muset prokázat způsob likvidace svého komunálního odpadu. „Za odkládání vlastního směsného komunálního odpadu například k sousedům nebo na živelné černé skládky pak může město udělovat vysoké finanční postihy,“ doplňuje Tuláčková, podle které je horní hranicí finančního postihu částka 100 tis. korun.

Registrovaní poplatníci budou platit první částku dle nového systému v červenci. „Splatnost poplatku za 1. pololetí roku 2022 je 15. července, bližší informace obdrží poplatníci v průběhu června,“ uzavírá Kateřina Tuláčková.

Plátcem poplatku za odpad je společenství vlastníků jednotek (SVJ) nebo vlastník nemovitosti (domu, bytu, bytového domu, chalupy). Dvojici nových obecně závazných vyhlášek o obecním systému nakládání s odpady a o místním poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci schválili zastupitelé v červnu loňského roku. Od 1. ledna 2022 tak v Jablonci nad Nisou platí zpoplatnění kapacity odpadových nádob v litrech na poplatníka se sazbou 0,80 Kč za litr, přičemž minimální kapacita činí měsíčně 60 l na osobu.

Další informace

Vytvořeno 18.5.2022 14:07:42 | přečteno 348x | Petr Vitvar
Štítky: životní prostředí
 
load