Na dotace pro sociální služby se počítá s téměř devíti miliony

, autor: Petr Vitvar

22.11.2021 - Jablonečtí zastupitelé schválili dotační program na podporu registrovaných sociálních služeb z rozpočtu statutárního města na období let 2022-2023. Ten počítá s částkou téměř 9 milionů korun.

„Dotace se registrovaným poskytovatelům sociálních služeb poskytují pravidelně již od roku 2010, v rámci vyhlášeného dotačního programu od roku 2015. Předpokládaný celkový objem financí alokovaných v rozpočtu činí na jeden kalendářní rok 8,6 mil. korun,“ říká náměstek pro oblast sociální David Mánek.

Dotace se poskytují k financování běžných nákladů souvisejících se službami a program obsahuje základní informace pro žadatele, jako je účel podpory, předpokládaný celkový finanční objem z rozpočtu města, lhůta pro podání žádosti, způsobilé náklady, okruh žadatelů, kritéria pro hodnocení žádostí a stanovení výše podpory, harmonogram administrace žádostí včetně jejich vzoru a další podmínky podpory.

Další informace

Vytvořeno 22.11.2021 11:47:00 | přečteno 68x | Petr Vitvar