Milostivé léto čekají drobné úpravy

, autor: archiv MMJN

22.08.2022 - Od 1. září tohoto roku mohou dlužníci řešit svou nepříznivou situaci v rámci Milostivého léta II, které bude trvat tři měsíce.

Základní podmínky Milostivého léta II jsou totožné. Nový zákon přináší jen drobné úpravy. Věřitelem musí opět být veřejnoprávní subjekt nebo ten, v němž má vlastnický podíl veřejnoprávní instituce (stát, město, obec, škola atp.). Okruh věřitelů se nemění, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) se k Milostivému létu II nepřipojuje, další věřitelé se mohou připojit dobrovolně, v Milostivém létu I to byl např. Home Credit. Dluh musí být v exekuci a vymáhat jej musí soukromý (soudní) exekutor. Neplatí tedy, že dluh je ve správním řízení, kdy jej vymáhá např. finanční správa nebo obec, jež si dluh vymáhá sama.

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahájené do 27. 10. 2021, ne na ty, které vznikly po tomto datu. Dlužník musí splatit jistinu dluhu a náklady exekuce soudnímu exekutorovi, které se oproti předešlému létu zvýšily na dvojnásobek, tedy 1500 Kč bez DPH nebo 1815 Kč s DPH.

Milostivé léto II bude trvat od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Na rozdíl od Milostivého léta I bude nyní věřitel povinný exekutora písemně požádat o vyčíslení zbývající dlužné jistiny; dříve stačilo v daném období jasně poukázat platbu na účet exekutora a označit, že dotyčný chce využít institutu Milostivého léta. Soudní exekutor by měl mít nově povinnost na tuto žádost dlužníkovi odpovědět v určené lhůtě.

Oproti minulosti by mělo být jasněji stanovené, co je jistina dluhu a co příslušenství – např. dříve byl problém s VZP, která si penále dluhu započítávala jako novou dlužnou jistinu, nikoli příslušenství dluhu. Jestliže věřitel v daném termínu uhradí dlužnou jistinu a stanovené náklady exekuce v určené výši 1815 Kč s DPH, exekutor by měl exekuci vedenou proti dlužníkovi zastavit a vydat o tom usnesení.

ikona souboruMilostivé léto II

Další informace

Vytvořeno 22.8.2022 | přečteno 511x | Petr Vitvar
load