Město kvůli Covidu upravilo podmíny víceletých dotací

, autor: archiv MMJN

22.02.2021 - Jablonečtí zastupitelé schválili uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí víceletých neinvestičních dotací v oblasti sportu na roky 2020-2023. Devíti jabloneckým sportovním klubům tím město dalo jistotu, že nebudou muset dotace vracet, ačkoliv kvůli pandemii nemohou plnit podmínky čerpání.

Příjemci víceleté dotace se totiž ve smlouvách zavázali využívat finanční prostředky v předem daném procentuálním poměru na údržbu, popřípadě pronájem sportoviště. A to se v současné době ukazuje jako velký problém. Covid-19 výrazně zasáhl do sportování dětí a mládeže, a tak pro sportovní kluby není zcela možné naplnit některé závazné smluvní podmínky. „Jednoduše řečeno - pokud se netrénuje, sportoviště jsou uzavřená, a tak nelze vyčerpat prostředky na jejich pronájem a údržbu v předepsané procentuální výši. Sportovní kluby by tak musely městu dotace zčásti vracet,“ říká jablonecký náměstek primátora pro oblast školství, kultury a sportu David Mánek a pokračuje: „Na město se obrátila s žádostí o změnu Fotbalová akademie Jablonec, z. s., která upozornila na složitou situaci a deklarovala, že není schopna dodržet procentuální nastavení poměru účelu čerpání dotace. Uvědomili jsme si, že v tuto abnormální dobu je to problém všech devíti jabloneckých sportovních klubů, které jsou příjemci víceletých dotací. Rozhodli jsme se tedy reagovat systémově a přišli jsme s řešením pro všechny, nikoli jen pro jednoho žadatele. Princip je jednoduchý: příjemci dotací mají možnost požádat o uzavření dodatku smlouvy, kterým se poměry čerpání upraví. Jsme si vědomi, že náklady sportovních klubů se nesnižují, proto má jít právě o úpravu poměru čerpání dotace, ne o její krácení.“

Pokud tedy příjemce, sportovní klub či tělovýchovná jednota, v daném kalendářním roce zjistí, že v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 a vládními nařízeními majícími zásadní dopad na jeho činnost není možné využít finanční prostředky v souladu se smluvně předepsaným poměrem účelu čerpání dotace, požádá o změnu procentuálního poměru. Žádost posoudí komise pro sport a tělovýchovu, která ji doporučí radě města schválit či neschválit. Změna poměru čerpání účelu dotace však nesmí mít vliv na charakter a účel projektu, kterým je podpora sportovní činnosti dětí a mládeže. „Jde jednoznačně o pozitivní přístup ze strany města k řešení problémů, se kterými se sportovní prostředí nyní potýká,“ uzavírá David Mánek.

Vytvořeno 22.2.2021 15:41:22 | přečteno 354x | Petr Vitvar
Štítky: dotace , sport , finance
 
load