Konec nejistoty ZŠ Montessori: rekonstrukce zajistí oba stupně

, autor: ZŠ 5. května

28.06.2021 - Základní škola Montessori, která je součástí ZŠ 5. května, žádala rozšíření svých tříd 2. stupně. K tomu však chyběla kapacita. Vhodný objekt pro Montessori město nevlastní, přístavba k tomu stávajícímu by vyšla na více jak 100 milionů korun. Řešením situace je rekonstrukce přízemí budovy v 5. květnu s tím, že nové prostory se přizpůsobí potřebám Montessori. Rekonstrukce by měla proběhnout příští rok, město plánuje do ní investovat 10 mil. korun.

Město nevlastní objekt vhodný pro samostatné umístění Montessori základní školy, přístavba ke stávající budově v ulici 5. května by znamenala pro město nepřijatelnou investici přesahující 100 milionů korun. „V případě samostatné budovy by byla nutná také shoda na právní subjektivitě, osobě zřizovatele a způsobu financování. Hrozilo tedy i krajní řešení, a to úplně 2. stupeň jablonecké ZŠ Montessori zrušit,“ říká náměstek primátora pro oblast školství David Mánek.

Po dlouhých jednání zástupců školy Montessori, vedení ZŠ 5. května a města o způsobu dalšího fungování alternativního systému padlo rozhodnutí. „Zvolili jsme variantu, kdy i nadále bude třídy Montessori zastřešovat ZŠ 5. května a její ředitelka Michaela Hanyšová má veškeré pravomoci k organizaci chodu celého zařízení. Alternativní vzdělávací program podporujeme, zároveň jako zřizovatel požadujeme plně organizovaný vzdělávací systém s jasně vymezenými kompetencemi, stabilizaci pedagogického sboru s ohledem na kvalifikovanost, aprobovanost a vyšší napojení na principy metodiky Marie Montessori,“ konstatuje náměstek Mánek s tím, že klíčové bylo vyřešit prostorové kapacity školy. „Město se na základě technického posouzení a souhlasu zástupců Montessori i vedení školy rozhodlo investovat necelých 10 milionů korun do rekonstrukce přízemí, šaten a prostor před budovou tak, aby se přestavbou vyhovělo potřebám Montessori a hotovo bylo nejdéle k 1. září 2022,“ dodává náměstek.

Alternativní vzdělávací program pedagogiky Marie Montessori se etabloval v Jablonci nad Nisou ve školním roce 1997/98. Město tehdy zřídilo Montessori školku v Zámecké ulici na Vrkoslavicích. Po osmi letech školka přesvědčila veřejnost o své dobré práci. Zájem rodičů byl stabilní a sílil požadavek na pokračování programu Montessori v základní škole, a tak první třídy se otevřely pro školní rok 2006/2007 právě v ZŠ 5. května. Zapsáno tehdy bylo 14 dětí. Nyní třídy Montessori navštěvuje 102 žáků, z nichž 63 je jabloneckých.

„V prvních letech Montessori programu město pomáhalo s financováním mzdových nákladů. Byl to sice zcela nestandardní jev, ale město Jablonec nad Nisou tímto demonstrovalo svoji podporu vzniku alternativního vzdělávání na svém území,“ vzpomíná Zdeňka Květová, vedoucí oddělení školství jabloneckého magistrátu.

Další významnou pomoc poskytovalo samotné ředitelství ZŠ 5. května tím, že postupně uvolňovalo učebny ve prospěch tříd Montessori. Od školního roku 2017/2018 vyhověla ředitelka školy požadavku pedagogů Montessori i rodičů na postupné zřízení tříd 2. stupně. Dostala se tak až na samou hranici kapacitních možností objektu, za kterou už další rozvoj tříd Montessori nebyl možný.

„Přijaté rozhodnutí města dává všem jistotu dalšího fungování. Nyní se můžeme soustředit na zdokonalení podmínek koexistence obou vzdělávacích konceptů pod společnou střechou ZŠ 5. května,“ uzavírá David Mánek.

Vytvořeno 28.6.2021 13:56:27 | přečteno 280x | Petr Vitvar
Štítky: vzdělávání
 
load