JE koupí od města další skupinu kotelen

, autor: Jablonecká energetická, a. s.

14.06.2022 - Jablonečtí radní schválili 2. etapu prodeje technologií plynových kotelen společnosti Jablonecká energetická, a.s., (JE) za více jak 12,2 mil. korun bez DPH. Zatímco loni v 1. etapě město prodalo JE 23 plynových kotelen, ve druhé a závěrečné jich bude 32. Ve svém majetku si město ponechá šest plynových kotelen a 12 výměníkových a směšovacích stanic.

Záměr na převod technologií kotelen některých městských objektů do společnosti Jablonecká energetická, a.s., formou nepeněžního vkladu do základního kapitálu schválili radní v roce 2020. Obdobně jako v 1. etapě, i v té druhé město skupinu technologií JE prodá. „JE tak bude vedle městských objektů aktuálně připojených k soustavě zásobování teplem zajišťovat nově dodávku tepla včetně údržby a servisu i pro další skupinu městských objektů,“ říká jablonecký náměstek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil, podle něhož tento akt bude pro město znamenat snížení nákladů, zvýšení komfortu dodávek s úsporou v ceně paliva a zvýšení účinnosti výroby tepla.

„Město dále uspoří v nákladech za provoz, opravy a údržbu, v investicích do rekonstrukcí nebo ve finální ceně za teplo s 10% sazbou DPH oproti současným 21 % za nákup plynu a dalších služeb,“ dodává Kouřil. Ačkoliv půjde v dlouhodobém horizontu o významné úspory, nelze podle ekonomického náměstka v tuto chvíli jejich výši přesně určit vzhledem k situaci na trhu s energiemi. Připomíná však, že do rekonstrukcí kotelen bude JE, a.s., v letech 2024-2035 investovat dle aktuálních propočtů více jak 30 mil. Kč.

Zbývající technologie nyní spravuje technický odbor jabloneckého magistrátu, palivo pro většinu subjektů nakupuje do konce roku 2022 město. „Prodej městských kotelen zapadá do celkového rámce směřování energetiky města, energetický management nebo energetickou koncepci zajišťuje JE,“ doplňuje náměstek Kouřil s tím, že v rámci I. etapy byly dosud zrekonstruované zdroje v Lidické 7, MŠ Palackého, tribuna B, hasičská zbrojnice Kokonín, Prosečská 210 a probíhá příprava pro připojení objektu Kamenná 11 k CZT. To vše si vyžádalo náklady 4,2 mil. Kč.

Vytvořeno 14.6.2022 13:58:27 | přečteno 290x | Petr Vitvar
Štítky: teplárenství
 
load