Jak jste spokojení v Jablonci, ptá se město svých obyvatel

, autor: Petr Vitvar
11.01.2021 - Jablonec nad Nisou připravuje nový strategický a akční plán. Při jejich tvorbě počítá se zapojením veřejnosti. K tomu je připravený dotazník, který je od 11. ledna k dispozici v elektronické, v tištěné vyjde v únorovém čísle Jabloneckého měsíčníku. Konečný termín odevzdání vyplněného dotazníku je 14. února 2021.

Realizace projektu Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou z Operačního programu Zaměstnanost začala v roce 2020. „Jeho cílem je rozvoj strategického řízení a udržitelného rozvoje statutárního města Jablonec nad Nisou s důrazem na participaci veřejnosti a klíčových aktérů ve veřejné správě. V rámci projektu bude mj. vypracován Strategický plán statutárního města Jablonec nad Nisou pro období 2021-2030 a akční plán pro období 2022-2024,“ říká Tomáš Patočka ze společnosti Gatum Advisory, s.r.o., která pro město plány zpracovává.

Při tvorbě strategického plánu město počítá s aktivním zapojením veřejnosti. „Proto bude od 11. ledna do 14. února 2021 probíhat průzkum veřejného mínění a potřeb obyvatel města, a to prostřednictvím dotazníku:

Anketní šetření názorů občanů města Jablonec nad Nisou. (dotazník byl již uzavřen)

Ten je od pondělí 11. ledna k dispozici v elektronické podobě. Odkaz na něj najdou zájemci jak na webu města, tak na městských sociálních sítích Facebook a Twitter. Ti, kdo nemají přístup k počítači nebo upřednostňují tištěnou verzi, najdou dotazník v únorovém vydání Jabloneckého měsíčníku, jež vyjde v posledním lednovém týdnu,“ informuje náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček, který je garantem projektu.

Vyplněný dotazník je třeba zaslat do 14. února 2021 na email andrea.brozkova@gatum.cz nebo na adresu Magistrát města Jablonec nad Nisou, oddělení dotací, Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou, popř. jej odevzdat osobně v informačním středisku magistrátu v přízemí radnice. Obálku či předmět e-mailu označte heslem: Dotazník - Jablonec. 

Projekt je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Vytvořeno 11.1.2021 7:29:48 | přečteno 1090x | Petr Vitvar
Štítky: ma21
 
load