Jablonečtí rozšířili zákaz alkoholu na veřejnosti

, autor: Petr Vitvar

24.06.2022 - Jablonečtí zastupitelé schválili změnovou obecně závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na uvedených veřejných místech. Zákaz se nově nebude vztahovat jen na samotné pití alkoholu, ale i na zdržování se na takových veřejných prostranství s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholem. Nová vyhláška nabývá účinnosti 9.července.

„Praktický problém současné definice konzumace alkoholu byl především v tom, že k postižení v rámci porušení OZV bylo třeba prokázat, že daná osoba na zakázaném místě skutečně alkohol konzumovala. Městská policie tak dříve mohla pouze přihlížet, situaci jen sledovat či vyhledávat svědky, kteří by předchozí pití dosvědčili. Nyní už bude moci zasáhnout,“ vysvětluje jablonecký primátor Jiří Čeřovský s tím, že podnětem změny definice byl i výstup z veřejné diskuze s občany sídliště Na Vršku na začátku června.

„Ke stejné úpravě definice vyhlášky o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích přistoupila např. i Praha, a to s účinností od letošního července. Změna spočívá v rozšíření definice konzumace alkoholu z jeho přímého požívání na další jednání, kterým je zdržování se s otevřenou láhví nebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem na uvedených veřejných prostranstvích,“ dodává vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek Jiří Kučera.

Cílem této obecně závazné vyhlášky je především co nejvíce ochránit obyvatele před hlukem a nepořádkem v jejich okolí. Předseda OV Centrum Lukáš Pleticha ještě přímo na zasedání zastupitelů předal doplnění vymezené zóny, a to parcely na křižovatce ulic Rýnovická – Větrná, kde se u prodejny s nápoji zdržují konzumenti alkoholu, kteří okolí obtěžují hlukem a znečisťují jej.

Další informace

Vytvořeno 24.6.2022 14:15:09 | přečteno 328x | Petr Vitvar
load