Jablonec vyhlásil veřejnou zakázku na dopravce

18.06.2021 - Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje zadávací řízení k zakázce Zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Jablonecka na období 2023-2028.

Zastupitelé na svém posledním jednání schválili zadávací dokumentaci a pověřili primátora, aby zajistil realizaci zadávacího řízení a výsledek předložil radě města. Nabídky mohou zájemci podávat do 28. července. Kritérii pro hodnocení je cena, podíl ekologicky šetrných vozidel a průměrné stáří vozového parku.

Předmětem veřejné zakázky je poskytování přepravních služeb ve veřejné linkové dopravě s cílem zajistit dopravní obslužnost na Jablonecku, v územních obvodech členů Dopravního sdružení obcí Jablonecka, kterými jsou Bedřichov, Jablonec nad Nisou, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Pulečný a Rychnov u Jablonce nad Nisou.

„Zakázka byla zkrácená na pět let, od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2028 s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 370 000 linkových kilometrů v kalendářním roce dle jízdních řádů, tj. předpokládaný rozsah dopravního výkonu 6 850 000 linkových kilometrů za celou dobu zakázky,“ říká primátor Jiří Čeřovský.

Hodnota veřejné zakázky je dle předpokladu 475 mil. korun bez DPH, čili 66 Kč za jeden ujetý linkový kilometr bez DPH. Nabídky mohou zájemci podávat do 28. července do 9 hodin dopoledne. „Pokud bude nabídka doručena po této lhůtě, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží,“ vysvětluje Jiří Kučera, vedoucí oddělení právního, s tím, že nabídky se budou otevírat ve stejný den.

Zadávací řízení bude probíhat obráceným způsobem. „K posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a úplnosti nabídek se přistoupí až po jejich hodnocení. Splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a úplnost nabídky bude kontrolována jenom u nabídky vybraného dodavatele,“ konstatuje Kučera a dodává, že s dodavatelem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, pak uzavře statutární město smlouvu o poskytování přepravních služeb.

Vytvořeno 18.6.2021 14:26:43 | přečteno 166x | Petr Vitvar
Štítky: doprava a komunikace , mhd