Jablonec se pyšní skvělým finančním zdravím

, autor: Petr Vitvar

24.06.2022 - Střednědobý výhled rozpočtu navazuje na rozpočet roku 2022 a obsahuje také analýzu finančního zdraví města. To je podle jejích výsledků velmi dobré.

„Finanční zdraví Jablonce nad Nisou hodnotí analýza odborníků velmi kladně, známkou AA+. Provozní saldo města bylo na konci roku 2021 na hodnotě 206 mil. Kč, což bylo cca 18 % běžných příjmů, město mělo ke konci loňského roku dluh ve výši cca 104 mil. Kč, rozpočet 2022 počítá se splátkami ve výši 16,7 mil. Kč,“ říká náměstek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil.

První A (výborný) se týká finanční kondice města. Ta se opírá především o poměrně stabilní, i když od roku 2018 zhoršující se výsledky provozního hospodaření, které však zůstaly s ohledem na situaci (covid) dosud skvělé. Město mělo nadále dostatek finančních prostředků nejen na údržbu, ale i rozvoj. Kladně hodnotí stabilní počet obyvatel a excelentní zajištění financí do údržby a rozvoje majetku města. A+ (výborný s plusem) se týká stavu financí, kdy kladně lze hodnotit vysokou finanční likviditu, kvalitu finančního řízení založeného na obezřetném finančním plánování, dostatku rezerv a docílení kladného provozního salda dostačujícího na úhradu splátek dluhů, velmi nízký zůstatek dluhu a prakticky minimální dlouhodobé pohledávky.

„Ukazatel provozního salda je klíčový údaj pro sledování finančního zdraví města. To jablonecké mělo skvělý trend a od roku 2009 se výrazně pozvedlo až na absolutní rekordní výši 239 mil. Kč v roce 2020. Poslední roky je pod silnějším tlakem vnějšího prostředí, rok 2021 uzavřel provozní saldo na hodnotě 206 mil. Kč, což bylo cca 18 % běžných příjmů,“ doplňuje Kouřil.

Střednědobý výhled počítá s růstem běžných výdajů ročně o 3 až 7 %, což odpovídá prognózám Ministerstva financí. „Ve výhledu jsme navýšili náklady na energie, u kterých počítáme s výrazným nárůstem ze současné rozpočtované částky cca 75 mil. Kč za elektrickou energii, teplo a plyn na očekávanou výši nákladů 177 mil. Kč,“ připomíná Kateřina Tuláčková, vedoucí oddělení ekonomiky.

Tyto úpravy ovlivní výsledné provozní saldo, které ponechá prostor na splátky dluhů, opravy, investice a tvorbu rezerv v průměru 100 mil. Kč. Údaje vychází ze schváleného rozpočtu roku 2022, ve kterém je převis běžných výdajů nad běžnými příjmy se zapojením možnosti čerpat kontokorentní úvěr. Střednědobý výhled začíná proto rokem 2023 se záporným zůstatkem finančních prostředků. Vyhodnocení prvního čtvrtletí (provozní saldo 36 mil. Kč) nicméně naznačuje, že stejně jako předchozí roky se i rok 2022 uzavře s kladným provozním saldem a zůstatky na bankovních účtech, které budou moci být zapojené do financování rozpočtu následujícího roku, bez nutnosti čerpání kontokorentního úvěru,“ předpokládá Tuláčková s tím, že na investice bude město moci počítat maximálně s částkou do 200 mil korun.

Kromě toho budou zdrojem financování také přijaté investiční dotace a kapitálové příjmy. Nad rámec těchto investic plánuje město v letech 2024-25 výstavbu terminálu veřejné osobní dopravy a na financování využít dlouhodobý investiční úvěr.

Vytvořeno 24.6.2022 14:18:25 | přečteno 136x | Petr Vitvar
Štítky: rozpočet , finance
 
load